h

Ondernemingsraad verbolgen over uitspraken vertrekkend directeur NLW-bedrijven

19 april 2024

Ondernemingsraad verbolgen over uitspraken vertrekkend directeur NLW-bedrijven

Donderdag 18 april 2024 meldde De Limburger dat directeur Ward Verkuylen aangekondigd heeft na drie jaar de Sociale Werkvoorziening NLW te gaan verlaten. Als reden noemt De Limburger dat er een gemis is aan samenwerking met de ondernemingsraad. Het vetrek van de directeur is een voorlopig sluitstuk van al jaren slepende onrust binnen het bedrijf en conflicten tussen directie en ondernemingsraad.

NLW is de werkvoorziening voor de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas en er werken zo'n 800 mensen. Bij het bedrijf bestonden al vóór de komst van Verkuylen problemen, die mede veroorzaakt zijn door de bezuinigingen van de VVD/PvdA-regering (Rutte 2, van 2012 - 2017), welke leidden tot de ontmanteling van vele sociale werkvoorzienings-bedrijven in Nederland. In 2020 probeerde een commissie die bestond uit onder andere raadsleden uit de aangesloten gemeenten een oplossing te vinden voor de knelpunten. Aniet Fonteyne (raadslid voor de SP) vertegenwoordigde de gemeenteraad van Horst aan de Maas in de commissie. De commissie bood een notitie aan aan de gemeenteraden en NLW-bedrijven, waarin ze oplossingen aandroeg voor de problemen. De notitie werd algemeen goedgekeurd (lees hier het artikel over de behandeling van de notitie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas) met de hoop dat NLW de juiste weg in kon slaan.

Die hoop werd al snel de grond in geboord: tussen de Ondernemingsraad en de nieuw aangestelde directeur Verkuylen ontstonden al snel wrijvingen die op hun beurt leidde tot onrust in het bedrijf. Het concflict tussen directeur en OR bleek niet op te lossen en werd daarom voorgelegd aan de Ondernemerskamer. Die wees de partijen naar de onderhandelingstafel. Daar werd echter geen oplossing gevonden. Uiteindelijk - zo blijkt nu - ontaardde dat in het vertrek van de directeur, die het niet kon laten in een speech aan de werknemers van NLW de zwarte piet voor de gang van zaken deels neer te leggen bij de OR. Tot ontsteltenis van diezelfde OR.

Voor een aantal "bezorgde medewerkers" van NLW-bedrijven was de gang van zaken reden om een brief te sturen naar de media, naar de fracties  in de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten en naar de SP Horst aan de Maas (zie bijlage). In die brief schreven de medewerkers, dat het ongehoord is hoe Verkuylen de voorzitter van de Ondernemingsraad afschildert, terwijl hij het bedrijf in chaos achterlaat. Volgens de briefschrijvers is de OR tot het uiterste gegaan om het bestuur te dienen. Er zijn - zo schrijven ze - diverse onderzoeken uitgevoerd en de arbeidsinspectie heeft haar onderzoek stilgelegd vanwege de ernst van de zaken die zeer dringend besproken moesten worden met het bestuur. De OR wijst er op dat Verkuylen zelfs zo ver is gegaan om een infiltrant in de ondernemingsraad te plaatsen.

De bezorgde werknemers van NLW schrijven ook dat intimidatie door de werkleiding aan de orde van de dag is. "Medewerkers en ondernemings-raadleden voelen zich absoluut niet meer veilig", aldus de schrijvers. Inmiddels, zo melden zij, zitten een aantal ondernemingsraadleden ziek thuis.

De brief vervolgt dat de ondernemingsraad het echt niet verdient om in een kwaad daglicht gezet te worden. Zij hopen dan ook dat de Arbeidsinspectie op zeer korte termijn orde op zaken komt stellen, want "de veiligheid is hier ver te zoeken".

Overigens heeft de vertrekkend directeur aangegeven dat een tweede reden voor zijn vertrek is, de voorgenomen beleidswijzigingen die de drie  aangesloten gemeenten door willen voeren. De wethouders hebben - volgens De Limburger - aangegeven dat ze op zoek gaan naar een nieuwe directeur.

U bent hier