h

Nieuws uit 1991

15 december 1991

SP Horst stelt voor: onkostenvergoedingen raadsleden drastisch verlagen.

De SP-fractie in de Horster gemeenteraad stelt in de komende gemeenteraadsvergadering voor de algemene onkostenvergoedingen, zoals die gelden voor de Horster gemeenteraadsleden en wethouders, met ten minste 20 procent te verlagen en voor reiskosten slechts een vergoeding te geven op basis van het openbaar vervoertarief. In haar voorstel wijst de SP-fractie er op, dat met dat laatste voorstel het autogebruik teruggedrongen kan worden.

Lees verder
14 juni 1991

SP Horst: "Ook bij 18.000ste inwoner geen verhoging wedde raads- en college-leden!"

De SP Horst staat op het standpunt, dat politieke functionarissen slechts een reële onkostenvergoeding gegeven dient te worden. Het college van B&W wilde echter toch "automatische" een verhoging van wedde en vergoedingen doorvoeren. De SP-vertegenwoordiger in de gemeenteraad, Paul Geurts, die zijn raadsgelden afdraagt aan de partij, nam dan oom stelling tegen de handelwijze van B&W.

Lees verder

U bent hier