h

Nieuws uit 2013

20 december 2013

SP: Horst aan de Maas schaliegasvrij

Op woensdag 18 december besprak de gemeenteraad het voorstel van de SP om geen proefboringen voor schaliegas in de gemeente Horst aan de Maas toe te staan. Afgelopen jaar is de discussie over winning van schalie- en steenkoolgas flink opgelaaid. Minister Kamp wil proefboringen toestaan om het gas te winnen dat zich op kilometers diepte bevindt. De winning gebeurt door water en chemicaliën in harde steenlagen te pompen, hierdoor komt het gas naar boven.

Lees verder
20 december 2013

Nog veel vragen over de Floriade

Ruim een jaar geleden sloot de Floriade de poorten. Het verhaal was dat er twee miljoen bezoekers waren geweest en dat de wereldtuinbouwtentoonstelling in zowel financieel als economisch opzicht een daverend succes was geworden. Nog een keer werden in heel Noord-Limburg de roze brillen opgezet en knalde de champagne in de gemeentehuizen. Maar al vrij snel werd duidelijk dat voormalig Floriade directeur Paul Beck een kleine nuancering had verzwegen: het ging hier niet om 2 miljoen unieke, betalende bezoekers. Klein verschil, met grote gevolgen, want hierdoor werd het streefgetal van 2 miljoen betalende bezoekers niet gehaald. Tot op de dag van vandaag is het onduidelijk wie deze 2 miljoen mensen waren.

Lees verder
20 december 2013

Niet zomaar 52 koopzondagen

De SP heeft in de raadsvergadering van dinsdag 17 december het voorstel voor onbeperkte zondagsopenstelling afgewezen. Er is veel verzet onder winkeliers tegen de onbeperkte zondagsopenstelling en bovendien is bij de voorbereiding van het plan voor 52 koopzondagen maar met een klein aantal ondernemers gesproken.

Lees verder
19 december 2013

SP, 100% sociaal

De afgelopen maanden is er in Horst aan de Maas veel gesproken over de toekomst van de bibliotheken, het zwembad en de thuiszorg. Hierbij wordt voortdurend gedaan alsof het geld op is en de gemeente geen andere keuze dan bezuinigingen heeft. Tegelijkertijd zien we dat de Floriade 9 miljoen euro verlies heeft geleden en de bieb in Horst veel te duur is.

Lees verder
3 december 2013

SP kiest voor ervaring en vernieuwing

Op donderdag 21 november hebben de leden van de SP, afdeling Horst aan de Maas, de kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. De kandidatenlijst van de SP bestaat uit nieuw talent en mensen met politieke ervaring. Huidig raadslid Thijs Coppus uit Horst is lijsttrekker, hij wordt gevolgd door zittend raadslid Anthony van Baal uit Tienray.

Lees verder
28 november 2013

SP wil alsnog raadsenquête naar Floriade

De raadsfracties van de SP in Horst aan de Maas, Venlo en Venray willen alsnog een raadsenquête naar het financieel tekort bij de Floriade. Aanleiding hiervoor is het rapport van de commissie Hendriks waarin geen antwoord is gegeven op de vraag hoe het tekort van 9,5 miljoen euro kon ontstaan en wie hier verantwoordelijk voor is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier