h

Nieuws uit 2008

23 december 2008

SP Horst aan de Maas in 2009 “On Tour”

De SP Horst aan de Maas organiseert het komende jaar een viertal informatie-bijeenkomsten in de gemeenten die in 2010 samen “Horst aan de Maas” gaan vormen. De thema’s zijn zeer uiteenlopend, maar kennen als rode draad een link naar het beleid van de gemeente Horst aan de Maas. De 1ste bijeenkomst – over de kredietcrisis - vindt plaats op maandag 9 maart in Sevenum. De 2de bijeenkomst die over Europa gaat, wordt op maandag 11 mei georganiseerd in Horst, de 3de (thema “kleine kernen”) vindt op maandag 7 september plaats in Meerlo en de 4de en laatste bijeenkomst (gemeenteraadsverkiezingen) in Grubbenvorst.

Lees verder
22 december 2008

SP in Provinciale Staten van Limburg steunt burgerinitiatief boerenlandbouw

Vrijdag 19 december hebben Provinciale Staten gesproken over het burgerinitiatief 'Boerenlandbouw'.
Kern van het initiatief is dat de provincie regels op gaat stellen om de grootte van stallen en boerenbedrijven aan banden te leggen. Een meerderheid van CDA, PvdA, VVD en PNL wees het initiatief, ondersteunt door bijna 400 Limburgers af, SP, Groen Links, D66 en de Partij voor de Dieren omarmden het burgerinitiatief "JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen". Alle fracties in Provinciale Staten zijn wel van mening dat de gezondheidsrisico's van megastallen beter in beeld gebracht moeten worden.

Lees verder
21 december 2008

SP stemt in met vestiging wet voorkeursrecht gemeenten

De SP-fractie stemde op de raadsvergadering van 16 december 2008 in met de "vestiging wet voorkeursrecht gemeenten" voor gebieden in de verschillende kernen van Horst aan de Maas.
Dit in tegenstelling tot de vergadering van 30 september 2008, toen het ging om toepassing op een groot gebied met betrekking tot Klavertje Vier. Deze keer gaat het om een duidelijk afgebakend gebied per kern van de gemeente Horst aan de Maas. Er is ook maar één toekomstige bestemming in die gebieden: woningbouw.

Lees verder
20 december 2008

Grubbenvorst wil treinsstation

Volgens de SP hebben de Grubbenvorstenaren behoefte aan een treinstation in hun dorp. De partij hield onder 110 mensen een enquête: 73 procent was positief over een station en 65 procent zou er gebruik van maken. De resultaten werden door Michael van Rengs, voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, gepresenteerd.

Lees verder
20 december 2008

SP: Vraagtekens bij uitplaatsing WSW-ers

De NLW-groep wil 60% van de mensen die nu nog binnen de werkplaatsen van de Sociale Werkvoorziening in Venray en Panningen werken, extern bij commerciële bedrijven gaan plaatsen. Dat deelde de leiding van NLW haar medewerkers mee op een bijeenkomst op 24 november 2008. De mededeling riep veel onrust op onder de WSW-ers. Een aantal van hen - uit de gemeente Horst aan de Maas - nam contact op met de SP, die vervolgens een brief schreef naar het college van B&W, waarin om opheldering werd gevraagd.

Lees verder
18 december 2008

SP stelt vragen over duurzaamheidsaspect Nieuw Gemengd Bedrijf

Op basis van een onderzoeksrapport van Blonk Milieu Advies (BMA) heeft de gemeente Horst aan de Maas geconcludeerd dat het Nieuw Gemengd Bedrijf (een megastal met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergisterij) duurzaam en innovatief is. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente Horst aan de Maas drie andere instituten de onderzoeksopzet van BMA laten beoordelen, om daarmee aan te tonen dat het onderzoek objectief en onafhankelijk zou zijn. Daar werd toentertijd aan getwijfeld door de vereniging Behoud de Parel, die zich verzet tegen de komst van het NGB. Wethouder Litjens heeft steeds gesteld dat de drie instituten lovend waren over de onderzoeksopzet van BMA en slechts marginale verbetervoorstellen indienden. Daarover is twijfel ontstaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier