h

SP Horst: "Ook bij 18.000ste inwoner geen verhoging wedde raads- en college-leden!"

14 juni 1991

SP Horst: "Ook bij 18.000ste inwoner geen verhoging wedde raads- en college-leden!"

De SP Horst staat op het standpunt, dat politieke functionarissen slechts een reële onkostenvergoeding gegeven dient te worden. Het college van B&W wilde echter toch "automatische" een verhoging van wedde en vergoedingen doorvoeren. De SP-vertegenwoordiger in de gemeenteraad, Paul Geurts, die zijn raadsgelden afdraagt aan de partij, nam dan oom stelling tegen de handelwijze van B&W.

Een tijd geleden werd Horst verblijd met haar 18.000ste inwoner. Een heugelijk feit. In de gemeenteraadsvergadering werden de raadsleden dan ook door de voorzitter van de raad, Burgemeester Fasol, gefeliciteerd met het bereiken van deze grens. Als gevolg van het bereiken van dit inwoneraantal krijgen de wethouders een hogere wedde en de raadsleden een hogere vergoeding. Wat de wethouders betreft gaat het om een bedrag van zo'n 14.000 gulden op jaarbasis. De raadsleden krijgen ieder alles bij elkaar ruim 1700 gulden meer per jaar. Al eerder heeft de SP in de raad geprotesteerd tegen een verhoging van de raadsgelden van 319 gulden. Toen heeft de fractie van de SP er op gewezen, dat in een tijd dat de landelijke overheid op allerlei zaken bezuinigen, politieke ambtsdragers hun eigen vergoedingen niet dienen te verhogen.

Alle Horstenaren worden geconfronteerd met een sterke stijging van de lastendruk als gevolg van besluiten door de gemeenteraad genomen. Door verhoging van de afvalstoffenheffing en de invoering van het rioolrecht, samen nu al 295 gulden. In de toekomst staat die Horstenaren een nog grotere lastendruk te wachten. In die sfeer krijgen wethouders en raadsleden zo maar een flink bedrag in de schoot geworpen. En daarvoor verrichten ze echt niet meer werk dan toen Horst (nog maar) 16000 inwoners telde, of 17999!

Het is om die reden, dat de fractie van de SP voorstelt, af te zien van de verhoging van wedde en vergoedingen en te zijner tijd de daarmee gespaarde gelden over te hevelen naar de pot "Algemene middelen", zodat alle Horstenaren mee profiteren van het feit, dat Horst haar 18.000ste inwoner telt. Een en ander is neergelegd in een initiatiefvoorstel van de Socialistiese Partij. De andere fracties in de raad wezen het initiatiefvoorstel van de hand.

U bent hier