h

SP Horst stelt voor: onkostenvergoedingen raadsleden drastisch verlagen.

15 december 1991

SP Horst stelt voor: onkostenvergoedingen raadsleden drastisch verlagen.

De SP-fractie in de Horster gemeenteraad stelt in de komende gemeenteraadsvergadering voor de algemene onkostenvergoedingen, zoals die gelden voor de Horster gemeenteraadsleden en wethouders, met ten minste 20 procent te verlagen en voor reiskosten slechts een vergoeding te geven op basis van het openbaar vervoertarief. In haar voorstel wijst de SP-fractie er op, dat met dat laatste voorstel het autogebruik teruggedrongen kan worden.

De verlaging van de onkostenvergoeding is volgens de SP verdedigbaar, omdat in de Horster praktijk een aantal onkostencategorieën al op een andere wijze vergoed, c.q. niet in rekening gebracht worden. Met name doelt de SP op de jaarlijkse raadsexcursie met de partners van raadsleden, fotokopiën en vakliteratuur. Daarnaast behoeft geen van de raadsleden verblijfkosten te maken in verband met reizen binnen de gemeente.

Verder gaat de SP er van uit dat raadsleden een politieke partij vertegenwoordigen, c.q. zijn de raadsleden door politieke partijen kandidaat gesteld. In de visie van de SP-fraktie dienen eventuele onkosten dan ook niet te drukken op de gemeenschap, maar op de politieke partij, die vertegenwoordigd wordt. Met name kan hier gewezen worden op portokosten, bijdragen in de kosten van een fractie-assistent, fractieweekends, vergaderkosten van de fractie, secretariaat van de fractie, representatiekosten, e.d..

In het verleden heeft de SP in de Horster raad al vaker het standpunt naar voren gebracht dat aan het raadslidmaatschap geen financiële vergoeding verbonden moet zijn, buiten een reële onkostenvergoeding. "In het algemeen", zo stelt de SP, "mag gesteld worden, dat de raadsleden via hun dagelijkse dienstverband elders voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daar waar de gemeenteraad tot besluiten komt, die de burgers rechtstreeks in de portemonnee treffen, dient zij ten aanzien van vergoedingen voor zichzelf zeer terughoudend op te treden."

U bent hier