h

Nieuws van de afdeling

12 mei 2019

Geloof in het "heilige Gasthoês"?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2019 werd de organisatiestructuur van het Gasthoês besproken. Het is van groot belang dat als het Gasthoês gerenoveerd is, het dan ook goed gerund wordt. Er zijn tijdens de raadsvergadering veel vragen gesteld en zorgen geuit. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad daarover aan het woord.

Lees verder
8 mei 2019

SP Horst aan de Maas stelt vragen over activiteiten Industriestraat in Horst

Al enige tijd worden er activiteiten waargenomen in en rond voormalig pand Goossens Tuin en Park aan de Industriestraat in Horst. Het betreft een wisselende hoeveelheid vrachtwagens, diverse wooncontainers, fietsen, picknicktafels en ’s avonds is er volop licht in het pand en lopen er mensen rond.

Lees verder
5 mei 2019

B&W Horst aan de Maas wil in gesprek met Werkgroep Arbeidsmigranten

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 16 april heeft de gemeenteraad gesproken over de “beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten”. Voorafgaande aan de raadsvergadering heeft de Werkgroep Arbeidsmigranten een brief gestuurd naar B&W en de gemeenteraad, waarin de werkgroep aandringt op een gesprek van de gemeente met de verschillende bewonersgroepen, die in de werkgroep verenigd zijn (zie voor de brief de bijlage).  De aanleiding om een brief te schrijven was de opmerking in de beleidsnotitie van B&W dat zij – voorafgaande aan de bespreking van het voorstel in de raad –wél  apart een bijeenkomst heeft gehad met werkgevers. Inmiddels heeft B&W laten weten dat ze met de werkgroep in gesprek wil gaan.

Lees verder
30 april 2019

Campagne verkiezingen Europees Parlement van start in Horst aan de Maas

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Met het plakken van de posters op de gemeentelijke verkiezingsborden is de SP in Horst aan de Maas gestart met de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement. Onder het motto "Laat Brussel niet de baas zijn".

Lees verder
28 april 2019

SP: Kom met concrete plannen voor verbetering Jeugdzorg in Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In 2015 is de Jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten tegelijkertijd met bezuinigingen. In juni 2014 stelde de SP al dat de gemeente in beroep moest gaan tegen die bezuiniging van jaarlijks 100.000 euro. Inmiddels blijkt dat de tekorten groot zijn. Zaak dus om de Jeugdzorg in Horst aan de Maas tóch zodanig te organiseren dat de kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hoe? Daarover ging een onderzoek van de rekenkamercommissie dat in de raadsvergadering van 16 april jl. besproken werd.

Lees verder
27 april 2019

Antwoord GS Limburg op vragen SP over veiligheid Stationsomgeving

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg heeft antwoord gegeven (zie bijlage) op vragen van de SP-fractie in Provinciale Staten over de onveilige verkeerssituatie bij het station Horst-Sevenum (lees hier het artikel over de door de SP-fractie gestelde vragen). Kort samengevat komt het er op neer dat het College van GS van mening is dat Horst aan de Maas aan zet is om een keuze te maken uit drie mogelijkheden: een rotonde, een fietstunnel of een voetgangersbrug. Volgens GS bieden deze drie opties voldoende verkeersveiligheid, ook voor fietsers en voetgangers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier