h

Nieuws van de afdeling

23 april 2019

Wat willen we met de arbeidsmigrant in Horst aan de Maas?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 16 april 2019 stond het conceptbeleid arbeidsmigranten 2019 op de agenda van de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad over dit thema sprak, kwam de heer Coesmans – voorzitter van de Regionale Adviesraad Arbeidsmigranten – aan het woord die wees op de aandacht voor het welzijn en toekomstperspectief van de arbeidsmigrant. Het beleid dat nu gemaakt is, is er - volgens hem - puur voor de bedrijven. Wat dat betreft is de SP het helemaal met hem eens.

Lees verder
15 april 2019

Kaders voor een volwaardige bibliotheek

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas is bezig met het opstellen van een nieuwe bibliotheekvisie en tijdens de bijeenkomst van 9 april 2019 kon de gemeenteraad kaders meegeven voor die visie.

Lees verder
9 april 2019

SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg stelt vragen aan GS over fietstunnel Stationsstraat

Foto: - / -

De fractie van de SP in Provinciale Staten van Limburg heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over financiering van extra kosten voor een fietstunnel onder de stationsstraat nabij de spoorwegovergang Sevenum/Horst. Het College van B&W van Horst aan de Maas wil de extra kosten van zo'n 1,4 miljoen niet investeren waar de SP in Horst aan de Maas vindt dat ze dat wel moet doen (lees hier het standpunt van de SP Horst aan de Maas).

Lees verder
4 april 2019

SP: "Geen uitbreiding budget verbouwing Gasthoês"

Foto: Wim Moorman / Horst Sweet Horst

Dinsdag 2 april heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas - voor het eerst onder leiding van de nieuwe burgemeester, Ryan Palmen - in meerderheid besloten dat zo'n vier miljoen euro méér uitgegeven  wordt aan de verbouw van 't Gasthoês. Dat bedrag komt boven op de 12,5 miljoen die de gemeente al uitgetrokken heeft voor de verbouw. De SP heeft tegen deze forse uitbreiding van het budget gestemd. Bart Cox, de fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad geeft een toelichting.

Lees verder
1 april 2019

Verduurzaming? Gewoon doen

Foto: - / -

Dag in dag uit horen en zien we dat we als samenleving aan de bak moeten om onze samenleving te gaan verduurzamen en te zorgen voor een leefbare wereld voor onze kinderen. De SP staat daar volledig achter. Maar is ook van mening dat de lasten die dat met zich meebrengt, niet afgewenteld mogen worden op de burgers, maar dat het principe “de vervuiler betaalt” gehanteerd wordt. Dat impliceert dat met name het bedrijfsleven op haar verantwoordelijkheid moet worden aangesproken. “Klimaatrechtvaardigheid” noemt de SP dat.

Lees verder
25 maart 2019

Accomodaties in de dorpen van Horst aan de Maas

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas is al geruime tijd bezig met een nieuw accommodatiebeleid. Onze gemeente telt zestien dorpen met ieder een verscheidenheid aan verenigingen. Ieder dorp heeft - op verzoek van B&W - een blauwdruk ingeleverd waarbij ze zelf op zoek zijn gegaan naar hoe het verenigingsleven en de accommodaties die daarbij nodig zijn toekomstbestendig ingevuld kunnen worden. Op basis daarvan heeft B&W een planning gemaakt. Daarin staat wanneer welk dorp voorzien wordt van de nodige accomodatie(s). De SP heeft in de gemeenteraad van 19 maart 2019 een motie ingediend om een initiatief van drie volleybalclubs (uit Hegelsom, Meterik en America) voorrang te verlenen. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas, licht de motie nader toe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier