h

Nieuws van de afdeling

21 maart 2019

Gesprek SP met Wonen Limburg over seniorenwoningen

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Begin januari is het SP-rapport ‘Onderzoek naar Seniorenwoningen in Horst aan de Maas’ aangeboden aan Wonen Limburg (lees hier het artikel over het aanbieden van het rapport). Onlangs vond een gesprek plaats tussen de SP en Wonen Limburg over de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport, dat is gebaseerd op de geretourneerde enquêtes (42%) die waren uitgezet bij de seniorenwoningen in beheer van Wonen Limburg.

Lees verder
20 maart 2019

Comité "Zwembad mót Bliêve": "Investeren in nieuw zwembad lijkt vooral prestigeproject"

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

En weer stond hij daar op het spreekgestoelte van de gemeenteraad van Horst aan de Maas: Ronald Craenmehr. Lid van het comité 't  Zwembad mót Bliêve. Hij kwam in het geweer omdat het college van B&W de raad voorstelde maar liefst 14 miljoen euro wilde reserveren om straks een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal te gaan bouwen in het gebied "Afslag 10". "Nu alvast een besluit of tussenbesluit nemen zonder dat er ook maar ergens duidelijkheid over is, dat kan toch niet!" zo hield hij de gemeenteraad voor. Ook SP-woordvoerder Thijs Lenssen plaatste in de raadsvergadering van 19 maart 2019 zo zijn kanttekeningen bij het voorstel van B&W.

Lees verder
20 maart 2019

SP: "Notitie Gezondheidsbeleid Horst aan de Maas erg vaag".

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de raadsvergadering van dinsdag 19 maart 2019 stond het gezondheidsbeleid van de gemeente Horst aan de Maas op de agenda. Voorafgaande aan de vergadering nam Paul Geurts, voorzitter van het Comité Nationaal ZorgFonds Horst aan de Maas, de gelegenheid te baat om gebruik te maken van het spreekrecht. Hij gaf aan dat hij een aantal zaken miste in het beleidsplan en kondigde aan dat het Comité zelf met een notitie komt, waarin ze concrete voorstellen gaat doen in het kader van preventieve gezondheidszorg. Ook SP-raadslid Aniet Fonteyne uitte kritiek op het beleidsstuk. Zij vond het stuk vaag en wees op het ontbreken van concrete plannen.

Lees verder
20 maart 2019

SP biedt rapport over bibliotheek Horst aan aan wethouder Geurts (CDA)

Foto: - / SP Horst aan de Maas

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 maart 2019 is het rapport 'Een volwaardige bibliotheek in Horst aan de Maas' (zie bijlage), vergezeld van ruim 500 handtekeningen, overhandigd aan wethouder Han Geurts, portefeuillehouder accommodatiebeleid.

Lees verder
16 maart 2019

Overhandiging rapport over Bibliotheek aan vestigingshoofd Carla Driessen

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Vrijdag 17 maart 2019 overhandigde Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas het rapport "Een volwaardige bibliotheek in Horst aan de Maas" aan het vestigingshoofd van de bibliotheek in Horst, Carla Driessen. Bij de overhandiging liet Cox blijken dat de SP de bieb een warm hart toedraagt en voorstander is van het behoud van een volwaardige bieb in Horst. Dat dit ook leeft onder de bevolking is gebleken uit de respons op de handtekeningenactie ‘Handen af van de bieb’ met 511 steunbetuigingen in een aantal dagen tijd en 200 ingevulde enquêtes (lees hier een verslag over het resultaat van de acties van de SP).

Lees verder
15 maart 2019

Geslaagd debat klimaatrechtvaardigheid in De Wingerd in Sevenum

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Onder leiding van Michael Van Rengs, voorzitter van de SP Horst aan de Maas, kruisten  maandagavond 11 maart 2019 Jorge Wolters Grégorio (SP), Thijs Kuipers (D66) en Rudy Tegels (CDA) de degens over het thema Klimaatrechtvaardigheid. Net als een paar dagen later in de landelijke politiek bleken de drie politici het tijdens deze avond snel eens over een eerlijkere verdeling van de kosten van de energietransitie. Maar er kwamen toch ook verschillen in standpunten naar voren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier