h

Nieuws van de afdeling

25 maart 2019

Woonvisie SP Horst aan de Maas

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

Op 12 maart 2019 werd in de gemeenteraad gesproken over het masterplan Wonen voor 2020, dat leidraad is voor afspraken met de woningcorporaties over het aantal en het soort nieuwe woningen dat gebouwd mag worden. Daar is - zeker vanuit de SP - wel het een en ander over te zeggen.

Lees verder
25 maart 2019

Wat te doen met de poen? Een alternatief!

De komende drie jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas zo’n € 40 miljoen te besteden voor extra investeringen en extra uitgaves. Het lijkt er op dat de huidige coalitie (CDA, Essentie, D66/GroenLinks en PvdA) dat geld vooral uit wil geven aan prestigeobjecten. Denk aan Afslag 10, de verplaatsing van het zwembad en de sporthal en de verbouwing van ’t Gasthoês. Daarop heeft de SP in de laatste raadsvergadering fikse kritiek geuit (zie bijlage). De SP wil vooral geld uitgeven aan zaken die nuttig en noodzakelijk zijn voor alle burgers van Horst aan de Maas.

Lees verder
25 maart 2019

Handhaving

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Handhaving en veiligheid zijn belangrijke taken van de gemeentelijke overheid. De laatste jaren heeft de SP bij herhaling hiervoor aandacht gevraagd. Daarbij valt op dat de gemeente vaker niet optreedt als grotere bedrijven, bijvoorbeeld Intensieve Veehouderijen, het niet zo nauw nemen. De gevolgen kan iedereen dagelijks zien en ruiken.

Lees verder
21 maart 2019

SP-stemmers bedankt

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Nog laat op de avond heeft de SP in Horst aan de Maas haar kiezers via banners op de verkiezingsborden (zie foto) bedankt voor hun stem op de SP. In Horst aan de Maas - met een opkomstpercentage van bijna 56% (bij de vorige verkiezingen in 2015 was dat 47,5%) - heeft de SP veel stemmen verloren. Haalde de SP in 2015 nog 16,88% van de stemmen in Horst aan de Maas (ruim 2500 stemmers), nu was dat - toch nog - bijna 10% (ruim 1800 stemmers). Daarmee werd de SP de vierde partij in Horst aan de Maas, na het CDA (dat 4% minder stemmen kreeg), FvD (13%) en de VVD (die ruim 1,5% minder stemmen kreeg), maar vóór partijen als D66 (1% minder), Groen Links (4% meer) en PvdA (0,6% minder). Provinciaal gezien zakte de SP in Limburg van acht naar vier zetels, een halvering.

Lees verder
21 maart 2019

Bewoners Zonnehof Tienray in actie

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Dat het zeker helpt om gezamenlijk een probleem aan te pakken in plaats van individueel, is een conclusie die de bewoners van Zonnehof in Tienray intussen ook kunnen trekken. Herhaaldelijk hebben bewoners onafhankelijk van elkaar geprobeerd om aandacht te krijgen voor hun problemen. Zonder succes. Met hulp van SP’ers Sonja van Giersbergen en Wilma Kurvers (zie foto) lukte het wel. Zij hebben de bewoners geholpen met het opstellen van een brief, gericht aan de gemeente en Wonen Limburg.

Lees verder
21 maart 2019

SP Horst aan de Maas: "Geen verhuizing Basisschool Weisterbeek naar Junior College"

Wethouder Han Geurts (CDA) wil onderzoeken of basisschool Weisterbeek - die uit haar jasje groeit in het huidige verouderde pand aan de Schoolstraat - kan worden verplaatst naar het Junior College, onderdeel van het Dendron College aan de Gebroeders van Doornelaan. De SP, bij monde van woordvoerder Thijs Lenssen, is net als de ouders van de kinderen van OBS Weisterbeek en het bestuur van scholenkoepel Dynamiek (waar de school onder valt) mordicus tegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier