h

Antwoorden GS op vragen SP Limburg over plannen mestfabriek nabij Grubbenvorst

18 november 2021

Antwoorden GS op vragen SP Limburg over plannen mestfabriek nabij Grubbenvorst

De fractie van de SP in Provinciale Staten heeft antwoord gekregen van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg op vervolg-vragen over de plannen voor de grootste mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst. Eerdere antwoorden van GS waren aanleiding voor die vervolgvragen. Maar ook nu blijft GS om de hete brij heendraaien.

De aanvraag van RMS voor een natuurvergunning (in het kader van de Natuurbeschermingswet) loopt nu al vijf jaar. Een abnormaal lange periode, zo bevestigd GS nu naar aanleiding van de vervolgvragen van de SP. Maar het college van GS heeft alle begrip voor het bedrijf en is niet van zins om de procedure te stoppen, zoals de SP gevraagd heeft. Door uitspraken van de Raad van State mag in Nederland minder stikstof uitgestoten worden. Dat zou het moeilijker maken om de natuurvergunning te verlenen. Want RMS zal - als de plannen tot uitvoering komen - heel veel stikstof (en andere stoffen) uitstoten, die de natuur en de gezondheid van mensen aan tasten.

Voor het provinciebestuur is dat kennelijk geen probleem, zo blijkt uit de brief van GS (zie bijlage). Uit eerdere antwoorden blijkt dat GS een zogenaamde Stikstofbank opricht, waarin niet gebruikte uitstootrechten gedeponeerd worden en die RMS vervolgens mag opkopen. Dan staat het de mestfabriek weer vrij om stikstof uit te stoten die vervolgens evengoed nadelige gevolgen zal hebben voor natuur en mens. Volgens de SP is er maar één oplossing voor het mestprobleem: minder dieren.

Op 14 december 2021 vindt er een zitting plaats van de Raad van State in Den Haag, waarin het beroep van de omwonenden en de vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst tegen het verlenen van de omgevingsvergunning aan RMS behandeld wordt. Omwonenden en de vereniging hopen dat de RvS een eind zal maken aan de giftige plannen van RMS en de door de provincie verleende omgevingsvergunning zal vernietigen. Dan is het verlenen van een natuurvergunning ook niet meer mogelijk.

Reactie toevoegen

U bent hier