h
23 februari 2004

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Bij deze nodigen wij de leden van de afdeling van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SP-afdeling Horst aan de Maas op donderdag 4 maart a.s vanaf 20.00 uur in de Leste Geulde, Noordsingel 75, Horst.

Lees verder
11 februari 2004

Vraagtekens bij tracé westelijke rondweg Horst

Uit Dagblad de Limburger: Raad van State. Horst/Den Haag: van onze verslaggever.
'Onzinnig' wilde staatsraad J. Bartel van de Raad van State het tracé voor de westelijke 'buurtontsluitingsweg' van Horst aan de Maas nog net niet noemen. Maar hij zette maandag tijdens een rechtszaak wel vraagtekens bij het door de gemeentebestuur gekozen tracé. Vooral de bewering van de raadsman van de gemeente Horst aan de Maas dat de randweg de luchtverontreiniging in Horst zal doen afnemen. deed de staatsraad fronsen. Immers, vooral het gedeelte van de ontsluitingsweg dat over de Weltersweide gaat lopen zal waarschijnlijk veel meer belast worden, stelde de staatsraad vast. De raadsman van de gemeente benadrukte echter dat de westelijke randweg vooral de zogeheten centrumring zal ontlasten. Daarover zullen veel minder auto's overheen gaan rijden. De verwachte 5500 auto's per dag zullen via de westelijke ontsluitingsweg gaan rijden. Die weg ligt veel meer in het open veld waardoor de uitlaatgassen veel sneller vervliegen, zei de raadsman. ,,Dat lijkt meer op een verplaatsing van het probleem", zei staatsraad Bartel, die begrip toonde voor het verzet van het 'Comité Westtangent anders... of niet'.

Lees verder
9 februari 2004

SP dient voorstel in voor invulling verordening reïntegratie Wet Werk en Bijstand

In de raadsvergadering van 16 december 2003 heeft de SP-fractie bij de behandeling van de pilot ‘Work First’ aangegeven met een aantal voorstellen voor de verdere invulling van de verordening reïntegratie te komen.

Lees verder
28 december 2003

Kapvergunning en bescherming boven / groenelementen

Bescherming van waardevolle bomen en andere groenelementen én het verminderen van de bureaucratie bij het kappen van bomen. Dat was het doel van de SP met het indienen van een initiatiefvoorstel. Omdat het college maar niet kwam met zo'n voorstel, diende de SP-fractie het voorstel in voor een verordening 'Bescherming landschaps- en groenelementen'. Een week nadat de SP haar initiatief had aangekondigd, kwam het college met een vergelijkbaar voorstel. B&W legden de nadruk op wat zij noemen 'deregulering'. Het beschermen van bomen komt later wel, in de visie van het college.

Lees verder
22 december 2003

Lidmaatschap verenigingen wordt te duur!

Gevolg van besluit CDA, PvdA en VVD huur accommodaties te verhogen:
Tien procent van de volwassen Nederlanders stopt met sporten in verenigingsverband omdat het te duur is geworden. Bovendien haalt vijf procent van de ouders hun kinderen van de sportclub omdat ze de stijgende lasten niet langer kunnen betalen. Dat blijkt uit een enquête van Dagblad De Limburger, RTL-Nieuws en het NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting). Voor de leden van verenigingen in Horst aan de Maas wordt het nog erger als gevolg van het besluit van CDA, PvdA en VVD in de gemeenteraad van Horst aan de Maas om de huurtarieven van gemeentelijke accommodaties drastisch te verhogen. Die conclusie mag getrokken worden uit een enquête van de SP onder een 60-tal verenigingen.

Lees verder
10 december 2003

Controle op wachtgeld ex-wethouders?

Persbericht:
De laatste tijd vinden er zowel in Provinciale Staten als de Tweede Kamer discussies plaats over de wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Op het moment dat politici stoppen met hun politieke baan, krijgen ze een wachtgelduitkering. Er komt steeds meer kritiek op het feit dat er nauwelijks controle plaats vindt op het sollicitatiegedrag van die ex-politici of wijzigingen in hun inkomen die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering. Terwijl andere mensen die werkloos worden scherp gecontroleerd worden. Reden voor de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas te vragen naar de controle op de uitkeringen aan ex-wethouders en ex-raadsleden.

Lees verder
4 december 2003

Waarom geeft B & W geen informatie?

Enige tijd geleden heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van een illegale situatie aan de Schengweg. Omwonenden zouden (over)last hebben van die illegale situatie en hebben die gemeld bij de gemeente. De betreffende ambtenaar heeft echter aangegeven dat klachten formeel ingediend moeten worden. Het College van B&W heeft de SP geschreven dat leden van de raad zich niet moeten bemoeien met de handhaving en willen daarom de vragen van de SP niet beantwoorden. Daar is de SP het niet mee eens. Reden om een tweede brief te schrijven.

Lees verder
20 november 2003

Stelling

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas zegt, onder aanvoering van burgemeester Frissen, dat de gemeente "hoge ambities" moet hebben. Zij hebben allerlei grootse plannen aangekondigd, waar veel gemeenschapsgeld in gestoken moet worden. Denk aan het nieuwe Tuinbouwgebied Californië, het naar Noord-Limburg halen van de Floriade en de verbouw en nieuwbouw van het gemeentehuis, dat zo'n 15 miljoen euro gaat kosten. Ondertussen blijven allerlei andere zaken liggen. Zoals het achterstallig onderhoud van de Merthal, de verbouw van 't Gasthoês en de nieuwbouw van de bibliotheek.

Lees verder
17 november 2003

Snijden in eigen vlees?

Al vaker heeft de SP de discussie aangezwengeld over de vergoedingen die raadsleden individueel of als raad ontvangen. Het gaat om uiteenlopende soorten van vergoedingen. Raadsleden krijgen elke maand een vergoeding van ruim € 500 ieder. Daarnaast ontvangen ze ieder ook nog allerlei zaken in natura, zoals bijvoorbeeld een PC en alles wat daar bij hoort. Daarnaast is er ook nog een budget vrij gemaakt voor scholing. En mogen raadsleden – gedeeltelijk op kosten van de gemeenschap – reisjes maken waar de officiële titel excursies aan vastgeknoopt wordt. En tenslotte krijgt elke fractie ook nog eens een aparte vergoeding.

Lees verder
15 november 2003

Gortmolenkruis gevangen genomen?

Onlangs is vergunning aangevraagd voor het realiseren van een bouwwerk, in de vorm van een hekwerk van zo'n 2.50 m hoog, waarmee het kruis aan de Gortmolenweg ingesloten wordt. Voor de SP reden om vragen te stellen aan het college van B&W.

Lees verder

Pagina's