h
25 mei 2004

Landelijke folder: huurders zijn de huurverhogingen van woningen zat!

 Hoog tijd voor huurders om hun stem te laten horen
Op 1 juli gaan de huren tot maximaal vijf procent omhoog en krijgt iedereen een korting van twaalf euro per maand op de huursubsidie. Betaalbare huurwoningen worden momenteel op grote schaal gesloopt of verkocht. De nieuwbouw ligt op zijn gat, en renovatie lijkt helemaal uit het verhuurderswoordenboek geschrapt te zijn. Woningcorporaties worden met de dag commerciëler, en de regering denkt alleen aan bezuinigen. De huurders zitten, kortom, in de verdomhoek. En niet zo zuinig ook.

Lees verder
25 mei 2004

Brief aan huurders: huurders zijn de huurverhogingen van woningen zat!

voorkant folder
Waarschijnlijk heeft u ook dit jaar de brief van uw verhuurder ontvangen. Wonen Horst komt, in het jaar dat het salaris niet omhoog gaat, met voor sommigen van u een zeer forse huurverhoging. Door het zakken van de huursubsidie met 12 euro per maand bent u veel meer geld kwijt met deze huurverhoging. Als huurderswerkgroep van de Socialistische Partij afdeling Horst willen graag uw mening horen over deze verhoging en u de mogelijkheid bieden om hiertegen te protesteren.

Lees verder
25 mei 2004

Persbericht: huurders zijn de huurverhoging van woningen zat!

voorkant folder
Onder deze kop is de huurderswerk-groep van de Socialistische Partij gestart met een onderzoek. De komende week valt er bij 1500 huurders een informatiefolder en een vragenlijst in de bus. De folder biedt behalve achtergrondinformatie over het landelijke huurbeleid ook mogelijkheid om te reageren op de voor sommige huurders forse huurverhoging. De reacties die binnen komen worden te zijner tijd aangeboden aan Wonen Horst.

Lees verder
24 mei 2004

Thema-avond over Europa en de Europese Unie

Drs. René RooversOp maandag 24 mei a.s. organiseert de SP-afdeling Horst aan de Maas een thema-avond over Europa. Op deze avond zal René Roovers, de nummer 2 op de SP-kandidatenlijst voor het Europees Parlement, komen spreken over Europa.

Lees verder
18 mei 2004

SP en D66: alternatief voor verhogingen huurtarieven gemeentelijke accommodaties Horst a/d Maas

persbericht 18 mei 2004:
SP en D66 in Horst aan de Maas hebben gezamenlijk een alternatief voorstel geformuleerd ter vervanging van het voorstel van het B&W om de huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties te verhogen. De fracties stellen voor eerst alleen een huurharmonisatie door te voeren. Na onderzoek, samen met de verenigingen, wordt bekeken op welke wijze de huurtarieven aangepast kunnen worden. In het voorstel van SP en D66 wordt aangeven op welke wijze het mogelijk is zodanig elders op de begroting te bezuinigen, dat de huidige verhoging van de huurtarieven van tafel is.

Lees verder
2 mei 2004

Verkiezingen Europarlement 2004

Brief van de afdelingsvoorzitter aan de leden om de campagne te ondersteunen voor de verkiezingen van het Europarlement op 10 juni 2004.

Lees verder
29 april 2004

Verslag van de kaderscholing volkshuisvesting

Verzorgd door de werkgroep Volkshuisvesting.
De werkgroep volkshuisvesting ging tijdens de scholing in op volkshuisvesting in de breedste zin van het woord en behandelde tevens een aantal actuele zaken die spelen in de gemeente Horst aan de Maas. Na toelichting op de SP visie, verwoord in 'Heel de mens', en wat het verkiezingsprogramma van de Tweede Kamer-fractie hierover schrijft, werd er met 12 personen verder gediscussieerd aan de hand van enkele stellingen.

Lees verder
27 april 2004

Gemeenteraadsvergadering: motie SP tegen afschuiven van bezuizigingen van het rijk naar de gemeenten afgewezen

Dinsdag 27 april j.l. diende de SP een motie in tijdens de discussie over het bezuinigingsbeleid van B&W in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Na een wat vreemd verlopen discussie kreeg de motie van de SP uiteindelijk alleen de steun van D66. De fracties van CDA, PvdA en VVD waren het weliswaar eens met de inhoud van de motie, maar wezen haar uiteindelijk tóch af…

Lees verder
27 april 2004

Gemeenteraadsvergadering: voorstellen SP-fractie over werklozenbeleid overgenomen

Het college van B&W heeft een aantal voorstellen van de SP-fractie met betrekking tot het beleid ten aanzien van werklozen in de gemeente overgenomen.

Lees verder
27 april 2004

Gemeenteraadsvergadering: SP-fractie stelt vragen over onderzoek gebruik scootmobiels

De SP heeft in bovenvermelde vergadering. vragen gesteld over een onderzoek van de gemeente naar het gebruik van scootmobiels.

Lees verder

Pagina's