h
23 april 2004

D66 en SP: vragen bij helihaven Grubbenvorst

"Veel is er al geschreven over de helihaven aan de Venloseweg 73. Komt ze er wel of komt ze er niet? Is vestiging van de helihaven van permanente aard? Graag willen we van uw college kort de historie maar vooral de stand van zaken van dit moment vernemen. Is er sprake van legalisering?" Die vragen stellen de fracties van D66 en SP in een gezamenlijke brief aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas.

Lees verder
19 april 2004

SP vóór subsidiering lessen vrije academie

De afgelopen weken werd duidelijk dat het college van B&W van plan is om de subsidie aan de Vrije Academie stop te zetten. Men wil bezuinigen op het kunstzinnig aanbod dat voorheen de Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Limburg (SKVnl) voor de gemeente Horst aan de Maas verzorgde.

Lees verder
18 april 2004

Voorstel SP inzake wachtgeld ex-wethouders

In zowel Provinciale Staten als de Tweede Kamer hebben discussies plaatsgevonden over de wachtgelduitkeringen aan ex-politici. Op het moment dat politici stoppen met hun politieke baan, krijgen ze een wachtgelduitkering. Er komt steeds meer kritiek op het feit dat er nauwelijks controle plaats vindt op het sollicitatiegedrag van die ex-politici of wijzigingen in hun inkomen die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering, terwijl andere mensen die werkloos worden scherp gecontroleerd worden.

Lees verder
10 april 2004

Demonstratie tegen het uitzettingsbeleid


Tijdens de demonstratie tegen het uitzettingsbeleid van minister Verdonk was ook de Horster SP in Amsterdam vertegenwoordigd. Samen met ongeveer 10.000 andere demonstranten maakte de groep een 'rondje Amsterdam' om aan de minister en het hele kabinet duidelijk te maken dat het echt niet kan om zonder pardon 26.000 mensen ons land uit te zetten. 'Het is natuurlijk schandalig dat mensen die al jaren in ons land wonen, hier kinderen hebben gekregen en helemaal geïntegreerd zijn in de samenleving, het land worden uitgezet omdat ze niet op tijd hun asielaanvraag hebben ingediend.', aldus organisatiesecretaris Ton Hagens.

Lees verder
26 maart 2004

Jan on Tour: geslaagd werkbezoek Marijnissen aan Horst aan de Maas

In het kader van de 'provincie-tour' bracht Jan Marijnissen, voorman van de SP, een bezoek aan Noord-Limburg. Wat later dan gepland vanwege onverwacht oponthoud op de Napoleonsbaan, startte Jan Marijnissen zijn werkbezoek aan Horst aan de Maas op vrijdag 26 maart j.l. Om te beginnen met koffie en zelf gemaakte vlaai van Fien Hoeymakers van de 'Gortmeule'. Haar man Ton leidt Jan vervolgens met veel enthousiasme door "zijn" natuurgebied.

Lees verder
24 maart 2004

Jan on Tour

Jan de Wit i.p.v. Jan Marijnissen in verband met de vereiste aanwezigheid van de fractievoorzitter in Den Haag veroorzaakt door het overlijden van prinses Juliana.

Lees verder
17 maart 2004

Gezondheidszorg: kaderscholing

De werkgroep Gezondheidszorg verzorgde als onderdeel van de kaderscholing op 17 maart 2004 een informatie- en discussie-avond.

Lees verder
11 maart 2004

Accomodatiehuren in Horst aan de Maas

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen is het gemeentebestuur van plan om de huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties flink te verhogen. Dat betekent dat de verenigingen die gebruik maken van die gemeentelijke accommodaties meer kosten moeten maken, met alle gevolgen van dien. De SP heeft onderzoek gedaan onder de verenigingen over de gevolgen van de tariefsverhoging. Daarover kunt u het een en ander lezen op deze website. Maar wij zijn ook erg benieuwd naar uw mening. Vandaar dat we u als bezoeker van deze website een aantal vragen voor zouden willen leggen.

Lees verder
4 maart 2004

Korte impressie van de afdelingsledenvergadering

Op 4 maart j.l. vond de algemene ledenvergadering plaats van de afdeling. Bij deze bijeenkomst waren ook een aantal leden van de werkgroep Venlo aanwezig. Het ligt in de bedoeling dat Venlo eind 2004/ begin 2005 een zelfstandige afdeling heeft. Tot die tijd maken ze deel uit van de afdeling Horst aan de Maas.

Lees verder
1 maart 2004

Jan Marijnissen brengt bezoek aan Horst en Venlo

Jan Marijnissen bezoekt Limburg in maart in het kader van de 'Provincietour'. De SP-voorman bezoekt dit jaar iedere maand gedurende een week een andere provincie om zich te verdiepen in de lokale situatie. Jan Marijnissen

Lees verder

Pagina's