h
20 juli 2004

Volkshuisvestingsplan voor iedereen?

Het volkshuisvestingsplan 2004-2008 dat onlangs in de gemeenteraad behandeld werd en door een meerderheid – met uitzondering van de SP – werd goedgekeurd bevat een aantal sympathieke beleidspunten. Maar feit blijft dat de realiteit leert dat de behoefte aan betaalbare – en kwalitatief goede – huurwoningen groter is dan wat men de komende jaren wil realiseren. Woningcorporaties hebben van de overheid meer ruimte gekregen om hun huurbeleid aan te passen, dat wil zeggen de markt laten werken: huizen in de verkoop en de huren omhoog. Het volkshuisvestingsplan zou wel eens een papieren tijger kunnen worden en zoals het spreekwoord zegt: 'papier is geduldig'.

Lees verder
7 juli 2004

SP-werkgroep Volkshuisvesting: Wonen Horst mee naar Den Haag?

Vrijwel alle huurders van Wonen Horst kregen per 1 juli jl. te maken met forse huurstijgingen. De huurstijgingen zijn het gevolg van rijksbeleid dat woningcorporaties meer ruimte biedt om de huurprijzen te laten stijgen. De SP legt zich niet neer bij dit beleid dat er immers toe bijdraagt dat steeds meer huurders met lage inkomens in de problemen komen. Vorige week overhandigde een delegatie van de SP Werkgroep Volkshuisvesting een brief aan Wonen Horst. Daarin reageerde de werkgroep op het feit dat Wonen Horst het beleid van de minister om de volkshuisvesting te liberaliseren ondersteunt.

Lees verder
6 juli 2004

Mogen wij ons even voorstellen: de SP-werkgroep Verkeer en Vervoer

Nederland transportland. Deze reclameslogan van de transportsector geldt zeker voor Noord-Limburg, waar "Venlo" er alles aan doet het logistieke centrum te worden van Zuid-Nederland. In die zin is transport een belangrijke steunpilaar onder de Noord-Limburgse economie. Maar de problemen als gevolg van deze situatie nemen toe. Niet alleen Noord-Limburg, maar ook de rest van Nederland slibt langzaam dicht. Een verkeersinfarct dreigt. Overigens niet alleen als gevolg van de transportsector. Ook het toenemende autoverkeer draagt een aardig steentje bij. Met zijn allen toeren we met onze auto over het uitdijende wegennet. Een uitdijend wegennet dat ondertussen steeds meer weg snoept van de open ruimte en de natuur en die behoorlijk bijdraagt aan het broeikaseffect. Ook Horst aan de Maas heeft te maken met verkeersproblemen. Bijvoorbeeld: het centrum van Horst trekt veel verkeer. Door parkeerplaatsen aan te leggen en het wegennet uit te breiden (om auto's sneller te laten doorstromen) wordt juist autoverkeer aangetrokken. Het paard wordt dus achter de wagen gespannen….

Lees verder
5 juli 2004

Mogen wij ons even voorstellen: de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw

In Noord-Limburg is de agrarische sector een belangrijke pijler onder de economie. Maar – net als in heel Nederland – staat die pijler sterk onder druk. Per dag stoppen er in Nederland zo'n 12 boerenbedrijven. Boerenbedrijven worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen. Op wereldschaal. Op Europees niveau. En natuurlijk in Nederland zelf. We hebben te maken met de verdergaande liberalisering van de wereldhandel, de Europese hervormingen, waarbij inkomenssteun losgekoppeld is van de productie, de toetreding van Oost-Europese landen tot de EU en we hebben te maken met richtlijnen voor voedselveiligheid, milieu, natuur en dierenwelzijn.

Lees verder
29 juni 2004

Toespraak bij de overhandiging van handtekeningen aan de directeur van Wonen Horst betreffende de actie: "Huurders zijn de huurverhoging zat!"

toespraak door Ton Hagensfolder-frontGeachte meneer Talen, Net als huurders elders in het land, krijgen de huurders van Wonen Horst per 1 juli a.s. te maken met forse huurstijgingen. Nadat wij in de Echo onze actie be kend hadden gemaakt, heeft u met een uitgebreide brief uw handelwijze beargumenteerd. Ons antwoord heb ik hier bij mij en zal ik u direct overhandigen.

Lees verder
29 juni 2004

SP-werkgroep Volkshuisvesting: marktwerking sociale huursector is asociaal

Persbericht.folder-front
Vrijwel alle huurders van Wonen Horst krijgen per 1 juli a.s. te maken met forse huurstijgingen. De huurstijgingen zijn het gevolg van rijksbeleid, dat woningcorporaties meer ruimte biedt om de huurprijzen te laten stijgen. De SP legt zich niet neer bij dit beleid. Dat beleid draagt er immers toe bij dat steeds meer huurders met lage inkomens in de problemen komen. Een tijd geleden is de Werkgroep Volkshuisvesting van de SP gestart met een actie onder de huurders. Ruim 1300 pamfletten zijn verstuurd. Wonen Horst heeft inmiddels per brief uitgebreid gereageerd op de actie van de SP. Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep een reactie op die brief overhandigd aan directeur Talen van Wonen Horst. En tegelijkertijd kon de werkgroep melden dat ruim 100 huurders gereageerd hebben op het pamflet van de SP.

Lees verder
28 juni 2004

Uitslag SP-prijsvraag Europese Parlementsverkiezingen

Mevrouw C. ten Horn-Joosten uit Horst heeft de prijsvraag die de SP tijdens de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen organiseerde gewonnen. Op 28 juni j.l. werd de prijs - een levensmiddelenpakket ter waarde van € 25 - door afdelingsvoorzitter Thijs Coppus aan haar uitgereikt.

Lees verder
22 juni 2004

SP in gemeenteraad: automatiseer kwijtschelding lokale belasting

In de vergadering van de gemeenteraad van 22 juni j.l. heeft de SP het college van B&W opgeroepen automatisch kwijtschelding te verlenen van gemeentelijke belastingen door middel van koppeling met bestanden van de Rijksbelastingdienst. De SP deed deze oproep naar aanleiding van een brandbrief van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) over de dalende koopkracht van ouderen. Wethouder Stas heeft toegezegd de raad een notitie toe te sturen waarin de door de SP gevraagde automatische koppeling aan de orde gesteld wordt.

Lees verder
14 juni 2004

SP-stemmers bedankt!

Met een mooi resultaat van twee zetels viert de SP haar tiende verkiezingswinst op rij. Nooit eerder kreeg de partij bij landelijke verkiezingen het vertrouwen van zo'n groot percentage kiezers. Voor deze mooie overwinning wil de SP afdeling Horst aan de Maas alle SP kiezers in onze gemeente bedanken!

Lees verder
10 juni 2004

Campagnepagina europese verkiezingen 2004

Plaatselijk: de wervingsbrief aan de leden om deel te nemen aan de plaatselijke campagne; klik hier
René Roovers spreekt op 24 mei in Horst;
Europa: SP Verkiezingsuitslagen Europees Parlement.

Lees verder

Pagina's