h
30 augustus 2002

SP-fractie Horst aan de Maas geeft bibliotheek frisse muur

Op vrijdag 30 augustus jl. waren de drie raadsleden van de SP Horst aan de Maas te vinden in de openbare bibliotheek in Horst. Nu eens niet om boeken te zoeken, maar om uitvoering te geven aan een symbolische en ludieke actie in een gebouw dat al heel lang niet meer aan de moderne eisen van het bibliotheekwezen voldoet: te krappe behuizing, achterstallig onderhoud, matige openingstijden. Om maar een paar feiten even ter verduidelijking te noemen.opleveringwerk

Lees verder
26 augustus 2002

SP: trek aanmelding Floriade 2012 in!

In een brief roept de SP-fractie van Horst aan de Maas het college van B & W op om de kandidaatstelling voor de organisatie van de Floriade 2012 in te trekken. Tijdens de laatste raadsvergadering van 9 juli j.l. pleitte de SP er als enige partij voor om de aanmeldingsprocedure niet op te starten gezien de enorme financiële risico's die de gemeente loopt. Toen werd er nog een vergelijking gemaakt met de Floriade van 1992 in Zoetermeer waarbij een verlies van 11 miljoen gulden werd geleden. Het bedrag waar nu sprake van is in recente berichtgeving meldt een verlies voor de organisatie van de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer van 8 miljoen euro. Onverantwoord, vindt de SP, om gemeenschapsgeld op een dergelijke wijze in een bodemloze put te storten.

Lees verder
22 augustus 2002

SP aan de slag in bibliotheek Horst, Fractie Sp niet naar de Floriade, maar in actie!

Vrijdag 30 augustus 2002 zijn alle raadsleden van de gemeente Horst aan de Maas uitgenodigd voor een bezoek van een dag aan de (Horster Week van de) Floriade. Na een door de gemeente betaalde busreis en rondleiding op de Floriade wordt de reis voortgezet naar Zandvoort.
De driekoppige SP-fractie heeft besloten niet mee te gaan. Zij gaan op die dag - 's middags - aan de slag in de bibliotheek van Horst. Daarmee wil de fractie op ludieke en symbolische wijze de aandacht vestigen op zaken die door de gemeente aangepakt zouden moeten worden, volgens de SP.

Lees verder
16 augustus 2002

Europarlement neemt SP-eis gentech etikettering over!

Door Thijs Coppus, ROOD-lid en raadslid voor de SP. De laatste jaren hebben er in de landbouw veel veranderingen plaats gevonden, een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de landbouw die de laatste tijd meer en meer vanuit de Verenigde Staten over lijkt te waaien, is het gebruik van genetisch veranderde gewassen. Het genetisch veranderen van planten (of dieren) houdt in dat het erfelijk materiaal van bacteriën, virussen, insecten, etc. in planten wordt geplaatst om deze van een bepaalde eigenschap te voorzien (bijvoorbeeld om planten resistent te maken tegen bepaalde ziekten of zelfs tegen een bepaald soort landbouwgif).

Lees verder
15 augustus 2002

SP bezorgd over beperkte opvangcapaciteit voor daklozen

In een brief aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas uit de fractie van de Socialistische Partij in de gemeente Horst aan de Maas haar bezorgdheid over het gebrek aan opvangplaatsen voor daklozen in centrumgemeente Venlo. De SP pleit voor een snelle oplossing van het probleem en een actieve opstelling van de gemeente Horst aan de Maas hierin.

Lees verder
15 juli 2002

Geen Floriade 2012 in onze regio!

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jl. stond de mogelijke gezamenlijke vooraanmelding door de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en Helden voor de Floriade 2012 ter discussie. Van discussie kon je echter nauwelijks spreken, want zowel de collegefracties CDA, VVD en PvdA als "oppositiepartij" D'66 spraken zich al in de eerste termijn meteen positief uit over het in gang zetten van het traject.

Lees verder
18 juni 2002

Uit de raad geklapt

"Nee, nee, meneer Geurts, dat is een handigheidje van u dat u wel vaker toepast en dat iedereen hier mateloos irriteert". Woorden van die strekking kreeg SP fractievoorzitter Paul Geurts toegebeten door een danig geërgerde burgemeester tijdens de raadsvergadering van 18 juni jongstleden.

Lees verder
1 juni 2002

SP Festival "voor elkaar" goed voor elkaar!

Met het festival "voor elkaar", dat zich op zondag 26 mei in "De letste Geulde" in Horst afspeelde had de SP Horst aan de Maas haar zaakjes goed voor elkaar! Het idee voor een muzikale en culturele happening leefde al langer bij de afdeling. Met de organisatie werd ook niet over een nacht ijs gegaan: pakweg 9 maanden voorbereiding gingen aan het festival vooraf. Het resultaat was er dan ook naar. Een gezellig festival met voor ieder wat wils.

Lees verder
24 mei 2002

Infopagina gemeente Horst a/d Maas misbruikt voor campagne van CDA

Boos is-ie. Paul Geurts, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas is heel boos. Op CDA-wethouder Marcella Dings van communicatie. Want die heeft de gemeentelijke informatiepagina in tal van weekblaadjes in Geurts' ogen misbruikt om campagne te voeren voor het CDA. Nota bene nadat - in verband met de moord op Pim Fortuyn - was afgesproken geen campagne meer te voeren.
Deze week uitte Geurts zijn ongenoegen in de gemeenteraadsvergadering. "Op 7 mei belde wethouder Dings mij hoogstpersoonlijk op met het verzoek om ook echt alle campagne-activiteiten in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen te stoppen. Wat zie ik twee dagen later op de gemeentelijke informatiepagina in De Echo? Een foto met verslag van het bezoek van een CDA-delegatie aan Horst. Daar heb ik ernstig moeite mee', fulmineerde Geurts.

Lees verder
14 mei 2002

Overhandiging zwartboek over WVG aan wethouder

De SP afdeling Horst aan de Maas heeft afgelopen dinsdag in het gemeentehuis haar "Zwartboek" over de klachten van gebruikers van de WVG aan wet-houder Stas overhandigt. Een aantal andere in het Zwartboek voorkomende instanties en de mensen die klachten ingebracht hebben krijgen ook een exemplaar. Het Zwartboek is tot stand gekomen op basis van de klachten die in de door de SP georganiseerde klachtenweek over de WVG naar voren zijn gekomen. Naar aanleiding van zo'n 42 klachten van allerlei aard heeft de SP een groot aantal aanbevelingen geformuleerd voor het gemeentelijk beleid. Die aanbevelingen worden met name naar voren gebracht ten behoeve van de evaluatie van de uitvoering van de WVG door de gemeente Horst aan de Maas. Die evaluatie vindt plaats in de eerstvolgende commissievergadering Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheidszorg.

Lees verder

Pagina's