h
14 juni 1991

SP Horst: "Ook bij 18.000ste inwoner geen verhoging wedde raads- en college-leden!"

De SP Horst staat op het standpunt, dat politieke functionarissen slechts een reële onkostenvergoeding gegeven dient te worden. Het college van B&W wilde echter toch "automatische" een verhoging van wedde en vergoedingen doorvoeren. De SP-vertegenwoordiger in de gemeenteraad, Paul Geurts, die zijn raadsgelden afdraagt aan de partij, nam dan oom stelling tegen de handelwijze van B&W.

Lees verder

Pagina's