h
25 maart 2002

Klachtenweek over de WVG succesvol, er is nog veel te doen in WVG-land

De door de Socialistische Partij afdeling Horst aan de Maas gehouden klachtenweek over de WVG was zeer succesvol. Ruim 37 klachten van allerlei aard kwamen binnen op het telefonisch gehouden klachtenweek van 12 tot en met 16 maart.

Lees verder
2 januari 2002

Kamervragen SP bij rapport huisvesting poolse arbeiders

De fractie van de SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de minister van SoZaWe naar aanleiding van een vorige week gepresenteerd rapport door een door de gemeente Horst aan de Maas in het leven geroepen commissie. De gemeente gaf de opdracht voor onderzoek aan de commissie, naar aanleiding van nog steeds onduldbare situaties met betrekking tot de huisvesting van buitenlandse werknemers in de regio Noord-Limburg en Zuidoost Brabant. Van met name de Poolse arbeiders – alleen in Noord-Limburg al zo’n 4000, waarvan de helft illegaal – leeft een groot deel onder erbarmelijke omstandigheden in het bos of in onveilige onderkomens als oude fabriekspanden, caravans en schuren.

Lees verder
17 oktober 1995

SP Horst dient amendent in tegen "automatische" verhoging vergoedingen voor raads- en commissieleden

De SP Horst heeft opnieuw stelling genomen tegen een verdere verhoging van de vergoedingen voor raads- en commissieleden. In een amendement op de begroting voor 1996 stellen de SP-ers Ton Hagens, Jan Hendriks en Paul Geurts voor om de nieuwe "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden" aan te passen, zodat niet meer automatisch verhogingen van de wedde voor raads- en commissieleden worden doorgevoerd.

Lees verder
15 december 1991

SP Horst stelt voor: onkostenvergoedingen raadsleden drastisch verlagen.

De SP-fractie in de Horster gemeenteraad stelt in de komende gemeenteraadsvergadering voor de algemene onkostenvergoedingen, zoals die gelden voor de Horster gemeenteraadsleden en wethouders, met ten minste 20 procent te verlagen en voor reiskosten slechts een vergoeding te geven op basis van het openbaar vervoertarief. In haar voorstel wijst de SP-fractie er op, dat met dat laatste voorstel het autogebruik teruggedrongen kan worden.

Lees verder
14 juni 1991

SP Horst: "Ook bij 18.000ste inwoner geen verhoging wedde raads- en college-leden!"

De SP Horst staat op het standpunt, dat politieke functionarissen slechts een reële onkostenvergoeding gegeven dient te worden. Het college van B&W wilde echter toch "automatische" een verhoging van wedde en vergoedingen doorvoeren. De SP-vertegenwoordiger in de gemeenteraad, Paul Geurts, die zijn raadsgelden afdraagt aan de partij, nam dan oom stelling tegen de handelwijze van B&W.

Lees verder

Pagina's