h
6 augustus 2003

SP: afschaffen schoolzwemmen ter discussie

Persbericht 5 augustus 2003:
In een brief aan B&W en het presidium van de gemeenteraad van Horst aan de Maas vraagt de SP zo spoedig mogelijk te discussiëren over het afschaffen van het schoolzwemmen. Nu lijkt het er op dat het schoolzwemmen alleen maar afgeschaft wordt om geld te besparen. De SP betwijfelt of die besparing wel gehaald wordt. In plaats van schoolzwemmen moeten scholen nu extra gymlessen uitvoeren. Ook die kosten geld.

Lees verder
5 augustus 2003

Brief aan College van B&W betreffende schoolzwemmen

tomaat
Aan College van B&W en het presidium van de gemeenteraad
p.a. Postbus 6005
5960 AA Horst

Lees verder
9 juli 2003

Floriade: leuk speeltje voor bestuurders, strop voor burgers!

Opiniebericht
in Dagblad De Limburger
van 9 juli 2003:

Van: Wilma Kurvers en Paul Geurts (SP-raadsleden Horst aan de Maas)

Lees verder
8 juli 2003

Plan Chinapark in de ijskast

De plannen om in Park De Peelbergen tussen Horst en Sevenum een groot Chinees themapark te vestigen, zijn in de ijskast gezet. De onderhandelingen met de Chinese investeerders, die eerder aankondigden miljoenen te willen investeren in Noord-Limburg zijn gestopt.

Lees verder
1 juli 2003

Ook in Venlo wil de SP-tomaat goed groeien

Sinds een half jaar is er in Venlo een actieve SP-werkgroep aan de gang. Deze groep bekijkt samen met afdeling Horst op welke manier er weer een afdeling Venlo van de grond kan komen. De vooruitzichten zijn goed gezien de reactie van een onder de leden gehouden enquête.

Lees verder
27 juni 2003

SP Horst aan de Maas: "geen prestigeprojecten maar investeren in leefbaarheid!"

De Floriade, Tuinbouwgebied Californië, de komst van het Chinapark... Zaken die belangrijker zijn dan de leefbaarheid van burgers? Tijdens de bespreking van de financiële situatie van Horst aan de Maas afgelopen dinsdag heeft de SP op die vraag een duidelijk antwoord gegeven. Geen prestigeprojecten, maar investeren in leefbaarheid! De SP constateert dat het huidige CDA-PvdA-VVD-college wil bezuinigen op de leefbaarheid van burgers, die ondertussen wel méér moeten gaan betalen.

Lees verder
26 juni 2003

SP -commentaar in de gemeenteraad op de bestuurlijke rapportage (BURAP): geen prestigeprojecten maar investeer in leefbaarheid

Paul Geurts: Meneer de voorzitter, in de krant lezen we dat Horst aan de Maas de stormbal hijst. In haar persbericht schrijft B&W dat ze ondanks de tegenwind op de ambitieuze weg door blijft gaan. Er is geen geld voor nieuwe plannen, tarieven voor het gebruik van accommodaties stijgen, op het onderhoud van diezelfde accommodaties wordt bezuinigd, er wordt beknibbeld op subsidies en op de kosten voor voorzieningen voor gehandicapten. Tegelijkertijd stijgen de lasten in de vorm van hogere legesheffing en OZB-belasting. Er wordt bezuinigd op de leefbaarheid van burgers, die wel méér gaan betalen. Ondertussen tamboereert B&W - nu al weer voor het derde jaar op rij - op haar ambitieuze karakter. Langzaamaan verwordt de "communicatie" van de gemeente tot een ordinair reclamespotje, waar het college zelf kennelijk in gaat geloven. Het ambitieuze karakter schuilt vooral in allerlei projecten die met name de belangen dienen van bedrijven. Denk aan de Floriade, de Peelbergen en het Chinapark en aan het Tuinbouwproject Californië. We hebben het al vaker gesteld: de twee economische fondsen, gericht op Toerisme en Recreatie aan de ene kant en Agribussiness aan de andere kant, krijgen naar verhouding aanzienlijk meer geld dan het fonds voor leefbaarheid. En zo langzamerhand - zeker nu we in zwaar weer komen en allerlei prestigieuze projecten koste wat kost toch doorgezet worden - begint de idee bij ons post te vatten, dat B&W - ter meerdere eer en glorie van zichzelf - vooral de rol van ondernemer speelt in plaats van de hoedster van de belangen van haar burgers!

Lees verder
23 juni 2003

Ministerie van Binnenlandse zaken in antwoord aan SP: "cursus raadslid" niet apart vergoeden!

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de SP laten weten dat "fractieondersteuning niet bedoeld is voor cursussen, congressen en opleidingen van raadsleden. Dit is zoals u (de SP) terecht opmerkt via het stelsel van onkostenvergoeding geregeld". Het ministerie geeft dit antwoord naar aanleiding van een brief van de fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
In die brief heeft de SP gevraagd of een gemeenteraad gerechtigd is de hoogte van vergoedingen voor raadsleden en fracties ongelimiteerd vast te stellen.
De SP vraagt dat naar aanleiding van het voorstel van het college van B&W om naast de individuele raadsvergoeding die raadsleden ontvangen en aparte vergoedingen voor elk van de vijf fracties in de raad ook nog eens een extra budget in te stellen voor cursussen en excursies voor raadsleden. Naar de mening van de SP is dat extra budget dubbelop.

Lees verder
20 juni 2003

SP in brief aan minister van binnenlandse zaken: kan de gemeenteraad de vergoedingen aan raadsleden ongelimiteerd verhogen?


De fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of een gemeenteraad gerechtigd is de hoogte van vergoedingen voor raadsleden en fracties ongelimiteerd vast te stellen.
De SP vraagt dat naar aanleiding van het voorstel van het college van B&W om naast de individuele raadsvergoeding die raadsleden ontvangen en aparte vergoedingen voor elk van de vijf fracties in de raad ook nog eens een extra budget in te stellen voor cursussen en excursies voor raadsleden. Naar de mening van de SP is dat extra budget dubbelop. Excursies dienen raadsleden zelf te betalen uit hun individuele onkostenvergoeding en cursussen dienen betaald te worden uit de fractievergoedingen. De SP staat op het standpunt dat - zeker in een tijd dat allerlei bezuinigingsplannen op de burgers af komen en van hen gevraagd wordt de broekriem aan te trekken op diverse terreinen - raadsleden terughoudend moeten zijn bij het verstrekken van vergoedingen aan zichzelf.

Lees verder
10 juni 2003

Basisscholen in Horst voeren actie

Een aantal basisscholen uit Horst is begonnen met een actie tegen het beleid van het college van de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente Horst aan de Maas ontvangt extra rijksgelden ten behoeve van onderwijshuisvesting. Deze gelden dienen volgens de SP ongewijzigd verdeeld te worden onder de scholen in de gemeente Horst aan de Maas. Momenteel doet zich de situatie voor dat de gemeente Horst aan de Maas niet het volledige bedrag onder de scholen verdeelt. Volgens berekeningen heeft de gemeente Horst aan de Maas in het jaar 2002 en 2003 al € 76.000,= en
€ 94.000,= ontvangen. Dat geld wil het college niet doorgeven aan de scholen. Van het bedrag dat de gemeente in 2004 ontvangt, een bedrag van € 111.000,-, wil het college maar €75.000,- verdelen onder de scholen. Waar de overige € 36.000,- aan worden besteed, is onduidelijk. In 2005 en 2006 (en verder) ontvangt de gemeente van het rijk € 129.000,= en € 146.000,=. Maar ook voor die jaren wil het college slechts € 75.000,= uitkeren aan de scholen.

Lees verder

Pagina's