h
18 november 2002

Thema-avond over gezondheidszorg in Horst

De gezondheidszorg is in beweging: de burgers van Horst aan de Maas moeten voortaan 's avonds en in het weekeinde voor medische hulp naar de huisartsenpost in Venlo of Venray; voor veel ingrepen en poliklinische behandelingen is alleen nog het ziekenhuis in Venlo beschikbaar; de druk op huisartsen neemt toe. Wat gaat de zorgvisie, waar de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum de afgelopen maanden samen aan hebben gewerkt en die binnenkort zal worden gepresenteerd, betekenen voor de inwoners van onze gemeente?

Lees verder
17 november 2002

Paul Geurts uit Horst kandidaat tweede kamerverkiezingen

paul geurtsPaul Geurts uit Horst is door het landelijk partijcongres van de SP gekozen als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Geurts staat op de lijst van de Socialistische Partij (SP) op de vijfentwintigste plaats.

Lees verder
16 november 2002

Algemene beschouwing Horst aan de Maas. SP: meer leefbaarheid, minder snoepreisjes!

Het was weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De SP bekritiseerde de plannen van het college van B&W om veel tijd, geld en energie te steken in geldverslindende projecten als Tuinbouwgebied Californië, de Floriade en het Chinapark. Naar de mening van de SP is het veel belangrijker om zaken uit te voeren waar de burgers direct profijt van hebben. Denk onder andere aan fietspaden van Horst naar Lottum en Broekhuizen, snelle ver- en nieuwbouw van Gasthoês, Merthal en bibliotheek in Horst, het realiseren van gezondheidscentra in Horst en Grubbenvorst, meer aandacht voor handhaving, openbare orde en veiligheid en bijvoorbeeld het in stand houden van het schoolzwemmen. Dat kan volgens de SP makkelijk betaald worden. Zelfs zonder de belastingen (OZB met name) te verhogen met meer dan 16%, zoals het college van plan is! Het benodigde geld voor leefbaarheid kan vrij komen door andere keuzes te maken. De SP somt een hele trits mogelijkheden op. Naast het laten vallen van projecten als Floriade en Chinapark kan dat bijvoorbeeld óók door het af-schaffen van snoepreisjes van Burgemeester & Wethouders naar Portugal, China en de VS.

Lees verder
24 oktober 2002

Algemene ledenvergadering SP Horst aan de Maas

Donderdag 24 oktober 2002
In café "de leste geulde" / zalencentrum 't Östenriekske, Noordsingel 75 te Horst
Aanvang: 20.00 uur

Lees verder
22 oktober 2002

Venlonaar (22) slachtoffer van zinloos geweld

De dood van René Steegmans uit Venlo was de afgelopen dagen niet zo maar een bericht in de krant of een terloops onderdeel van de regionale en landelijke nieuwsuitzendingen op radio en TV. De gevoelens van machteloosheid, angst, woede en onveiligheid werden niet alleen plaatselijk maar ook landelijk uitgebreid besproken in het openbaar of in besloten kring. De schok komt met name door het gevoel van 'dit had mij ook kunnen overkomen'. De angst die de omstanders gevoeld moeten hebben kun je alleen maar vermoeden. Maar hetgeen zij gezien hebben, moet een beeld zijn dat nog lang op hun netvlies zal blijven branden. Sommigen uiten hun onmacht door meteen een bevolkingsgroep aan te wijzen als zouden daar de problemen liggen.
Wij denken dat dat niet de juiste houding is ten opzichte van wat er is gebeurd dinsdag 22 oktober j.l.

Lees verder
14 oktober 2002

Thema-avond "Zorg dicht bij huis"

Uitnodiging thema-avond over gezondheidszorg "zorg dichtbij huis".
Maandag 14 oktober 2002 in 't Gasthoês Horst.
U bent van harte welkom. De avond is gratis toegankelijk.

Lees verder
6 oktober 2002

Meerderheid tegen aantasting van De Peel door chinapark

SP-leden Horst aan de Maas en Sevenum in enquête: direct na het bekend worden van de plannen van de Gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum met betrekking tot het oprichten van een zogenaamd Chinapark (Europe Splendid China) in De Peel heeft het bestuur van de SP afdeling Horst aan de Maas e.o. een onderzoek gedaan naar de mening van haar leden over dit park. Gevraagd werd of men voor of tegen de komst van het park en of men voor of tegen actie was. Een duidelijke meerderheid is tegen de komst van het park! Belangrijkste argument: natuur en rust moeten behouden blijven.

Lees verder
1 september 2002

Chinapark in De Peel? Nee bedankt!

Op maandag 26 augustus maakte burgemeester Frissen van Horst aan de Maas plannen bekend om een Chinapark te realiseren in de Peel. Investeringskosten: 75 miljoen! Gehoopt resultaat: zevenhonderd arbeidsplaatsen en jaarlijks een miljoen bezoekers. Dat brengt de handen op elkaar in een tijd dat de economie in een dip lijkt te zitten. Toch zijn er veel redenen - planologische, economische en politieke - om deze plannen naar de prullenmand te verwijzen.

Lees verder
30 augustus 2002

SP-fractie Horst aan de Maas geeft bibliotheek frisse muur

Op vrijdag 30 augustus jl. waren de drie raadsleden van de SP Horst aan de Maas te vinden in de openbare bibliotheek in Horst. Nu eens niet om boeken te zoeken, maar om uitvoering te geven aan een symbolische en ludieke actie in een gebouw dat al heel lang niet meer aan de moderne eisen van het bibliotheekwezen voldoet: te krappe behuizing, achterstallig onderhoud, matige openingstijden. Om maar een paar feiten even ter verduidelijking te noemen.opleveringwerk

Lees verder
26 augustus 2002

SP: trek aanmelding Floriade 2012 in!

In een brief roept de SP-fractie van Horst aan de Maas het college van B & W op om de kandidaatstelling voor de organisatie van de Floriade 2012 in te trekken. Tijdens de laatste raadsvergadering van 9 juli j.l. pleitte de SP er als enige partij voor om de aanmeldingsprocedure niet op te starten gezien de enorme financiële risico's die de gemeente loopt. Toen werd er nog een vergelijking gemaakt met de Floriade van 1992 in Zoetermeer waarbij een verlies van 11 miljoen gulden werd geleden. Het bedrag waar nu sprake van is in recente berichtgeving meldt een verlies voor de organisatie van de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer van 8 miljoen euro. Onverantwoord, vindt de SP, om gemeenschapsgeld op een dergelijke wijze in een bodemloze put te storten.

Lees verder

Pagina's