h
18 juni 2002

Uit de raad geklapt

"Nee, nee, meneer Geurts, dat is een handigheidje van u dat u wel vaker toepast en dat iedereen hier mateloos irriteert". Woorden van die strekking kreeg SP fractievoorzitter Paul Geurts toegebeten door een danig geërgerde burgemeester tijdens de raadsvergadering van 18 juni jongstleden.

Lees verder
1 juni 2002

SP Festival "voor elkaar" goed voor elkaar!

Met het festival "voor elkaar", dat zich op zondag 26 mei in "De letste Geulde" in Horst afspeelde had de SP Horst aan de Maas haar zaakjes goed voor elkaar! Het idee voor een muzikale en culturele happening leefde al langer bij de afdeling. Met de organisatie werd ook niet over een nacht ijs gegaan: pakweg 9 maanden voorbereiding gingen aan het festival vooraf. Het resultaat was er dan ook naar. Een gezellig festival met voor ieder wat wils.

Lees verder
24 mei 2002

Infopagina gemeente Horst a/d Maas misbruikt voor campagne van CDA

Boos is-ie. Paul Geurts, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas is heel boos. Op CDA-wethouder Marcella Dings van communicatie. Want die heeft de gemeentelijke informatiepagina in tal van weekblaadjes in Geurts' ogen misbruikt om campagne te voeren voor het CDA. Nota bene nadat - in verband met de moord op Pim Fortuyn - was afgesproken geen campagne meer te voeren.
Deze week uitte Geurts zijn ongenoegen in de gemeenteraadsvergadering. "Op 7 mei belde wethouder Dings mij hoogstpersoonlijk op met het verzoek om ook echt alle campagne-activiteiten in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen te stoppen. Wat zie ik twee dagen later op de gemeentelijke informatiepagina in De Echo? Een foto met verslag van het bezoek van een CDA-delegatie aan Horst. Daar heb ik ernstig moeite mee', fulmineerde Geurts.

Lees verder
14 mei 2002

Overhandiging zwartboek over WVG aan wethouder

De SP afdeling Horst aan de Maas heeft afgelopen dinsdag in het gemeentehuis haar "Zwartboek" over de klachten van gebruikers van de WVG aan wet-houder Stas overhandigt. Een aantal andere in het Zwartboek voorkomende instanties en de mensen die klachten ingebracht hebben krijgen ook een exemplaar. Het Zwartboek is tot stand gekomen op basis van de klachten die in de door de SP georganiseerde klachtenweek over de WVG naar voren zijn gekomen. Naar aanleiding van zo'n 42 klachten van allerlei aard heeft de SP een groot aantal aanbevelingen geformuleerd voor het gemeentelijk beleid. Die aanbevelingen worden met name naar voren gebracht ten behoeve van de evaluatie van de uitvoering van de WVG door de gemeente Horst aan de Maas. Die evaluatie vindt plaats in de eerstvolgende commissievergadering Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheidszorg.

Lees verder
25 maart 2002

Klachtenweek over de WVG succesvol, er is nog veel te doen in WVG-land

De door de Socialistische Partij afdeling Horst aan de Maas gehouden klachtenweek over de WVG was zeer succesvol. Ruim 37 klachten van allerlei aard kwamen binnen op het telefonisch gehouden klachtenweek van 12 tot en met 16 maart.

Lees verder
2 januari 2002

Kamervragen SP bij rapport huisvesting poolse arbeiders

De fractie van de SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de minister van SoZaWe naar aanleiding van een vorige week gepresenteerd rapport door een door de gemeente Horst aan de Maas in het leven geroepen commissie. De gemeente gaf de opdracht voor onderzoek aan de commissie, naar aanleiding van nog steeds onduldbare situaties met betrekking tot de huisvesting van buitenlandse werknemers in de regio Noord-Limburg en Zuidoost Brabant. Van met name de Poolse arbeiders – alleen in Noord-Limburg al zo’n 4000, waarvan de helft illegaal – leeft een groot deel onder erbarmelijke omstandigheden in het bos of in onveilige onderkomens als oude fabriekspanden, caravans en schuren.

Lees verder
17 oktober 1995

SP Horst dient amendent in tegen "automatische" verhoging vergoedingen voor raads- en commissieleden

De SP Horst heeft opnieuw stelling genomen tegen een verdere verhoging van de vergoedingen voor raads- en commissieleden. In een amendement op de begroting voor 1996 stellen de SP-ers Ton Hagens, Jan Hendriks en Paul Geurts voor om de nieuwe "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden" aan te passen, zodat niet meer automatisch verhogingen van de wedde voor raads- en commissieleden worden doorgevoerd.

Lees verder
15 december 1991

SP Horst stelt voor: onkostenvergoedingen raadsleden drastisch verlagen.

De SP-fractie in de Horster gemeenteraad stelt in de komende gemeenteraadsvergadering voor de algemene onkostenvergoedingen, zoals die gelden voor de Horster gemeenteraadsleden en wethouders, met ten minste 20 procent te verlagen en voor reiskosten slechts een vergoeding te geven op basis van het openbaar vervoertarief. In haar voorstel wijst de SP-fractie er op, dat met dat laatste voorstel het autogebruik teruggedrongen kan worden.

Lees verder
14 juni 1991

SP Horst: "Ook bij 18.000ste inwoner geen verhoging wedde raads- en college-leden!"

De SP Horst staat op het standpunt, dat politieke functionarissen slechts een reële onkostenvergoeding gegeven dient te worden. Het college van B&W wilde echter toch "automatische" een verhoging van wedde en vergoedingen doorvoeren. De SP-vertegenwoordiger in de gemeenteraad, Paul Geurts, die zijn raadsgelden afdraagt aan de partij, nam dan oom stelling tegen de handelwijze van B&W.

Lees verder

Pagina's