h
17 april 2003

SP Horst aan de Maas wil verduidelijking inzake uitlatingen burgemeester Frissen

In Dagblad De Limburger van 16 april jl. stond een artikel, waarin kond gedaan werd van een plan dat de gemeente Horst aan de Maas en de Zorggroep Noord-Limburg hebben opgezet voor driehonderd toekomstige zorgwoningen aan de rand van het centrum van Horst. "Luxueuze zorg in alle soorten en maten moet de rijken aan de regio binden" vermeldt het artikel, dhr. Frissen, burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas, citerend.

Lees verder
1 april 2003

Vacature SP Horst aan de Maas

tomaatDe SP is één van de vijf partijen in de gemeenteraad Horst aan de Maas.
Momenteel telt de fractie 3 leden: Paul Geurts (fractievoorzitter), Wilma Kurvers (fractiesecretariaat) en Thijs Coppus.
Naast de SP-fractie hebben het CDA met 11 leden, PvdA en VVD met 3 leden en D66 met 1 lid zitting in de raad. Naast de gemeenteraad kent de gemeente Horst aan de Maas een viertal Raadscommissies. Deze raadscommissies (commissie Bestuur, commissie Welzijn, Commissie Milieu en Verkeer en de commissie Economie en Ruimte) vervullen een adviserende functie voor de gemeenteraad.
De SP-fractie mag in elke commissie twee leden afvaardigen. Eén raadslid en één lid, dat niet in de raad zit.
Voor de commissie Bestuur en de commissie Economie en Ruimte is de SP-fractie nog op zoek naar mensen die de SP in deze commissies willen vertegenwoordigen.
Vandaar deze oproep:

Lees verder
17 februari 2003

Besluit Hermes: geen bushalte bij Elzenhorst

Busproject
Het plan van Hermes om de bushalte bij het verpleeghuis op te heffen, was voor de SP aanleiding voor een handtekeningenactie vóór behoud van de halte. De SP verwachtte daarbij de steun van wethouder Stas (PvdA) en de andere fracties in de gemeenteraad. Die hadden zich een jaar geleden immers ook duidelijk uitgesproken voor handhaving van de halte. Toen het er op aan kwam liet Stas het er bij zitten. Hermes verrichtte onderzoek dat maar tot één conclusie kon leiden: de bushalte kan weg!
Busproject aanbieding

Lees verder
17 februari 2003

Overleg SP en Hermes

Gesprek met busonderneming Hermes
Maandag 17 februari 2003 vond een gesprek plaats tussen de SP en Hermes. Met busonderneming Hermes werd gesproken over de kwaliteit van het busvervoer in Limburg. Aanleiding: de provinciale verkiezingen op 11 maart:
Voor de SP is de verschraling van het Openbaar vervoer bij deze verkiezingen één van de speerpunten. Naast SP-lijsttrekkers Edwin Bus (afkomstig uit Heerlen en op dit SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten) waren een vijftal andere kandidaat Statenleden aanwezig:
Rob Janssen uit Gennep (plaats 2),
Thijs Coppus (plaats 9), Wilma Kurvers (17),
Paul Geurts (24) en Ton Hagens (plaats 28), allen uit Horst. Vanuit de landelijke politiek gaf Arda Gerkens SP Tweede Kamerlid 'acte de présence'. Aan het einde van het gesprek kwamen beide partijen, SP en Hermes, tot de opmerkelijke conclusie dat er meer overeenkomsten in visie waren dan vooraf verwacht. Zowel met betrekking tot de verzelfstandiging en privatisering en het daaraan gekoppelde aanbestedingsbeleid van de provincie als de provinciale bezuinigingen op het Openbaar Vervoer werd vastgesteld dat zij een bedreiging vormden voor een op de burgers afgestemd Openbaar Vervoersysteem.

Lees verder
9 februari 2003

Horst aan de Maas oorlogsvrije gemeente

Brief aan de gemeenteraad en het College van B&W. Betreft: voorstel om Horst aan de Maas de status van 'oorlogvrije gemeente' te geven.
Geachte Raad, geachte college,
Zoals bekend is de kans op een oorlog met Irak momenteel bijzonder hoog. Deze kan al snel beginnen en zal vergaande gevolgen hebben. In de eerste plaats natuurlijk voor de bevolking van Irak, die na alle rampspoed nu opnieuw slachtoffer van een nieuwe oorlog dreigt te worden. Daarnaast voor alle militairen die bij deze oorlog ingezet zullen worden, waaronder militairen uit onze regio, gestationeerd bij de Groep Geleide Wapens in Vredepeel.
Horst aan de Maas oorlogsvrije gemeente

Lees verder
6 februari 2003

Actie voor oorlogsvrije gemeenten

Al in bijna dertig SP afdelingen hebben de afgelopen week in hun stad of dorp het voorstel gedaan zich tot "Oorlogsvrije gemeente" te verklaren. Kern daarvan is dat over het grondgebied van die gemeenten geen militaire transporten worden toegestaan die een rol spelen bij de oorlogsvoorbereidingen in de Golf.

Lees verder
6 januari 2003

Kies voor sociale wederopbouw, kies voor de SP!

De overheid heeft jaren lang de publieke sector verwaarloosd. Overheidsdiensten werden verzelfstandigd of geprivatiseerd, met alle gevolgen van dien. Zoals we vrijwel dagelijks kunnen zien in de zorg, het onderwijs, de spoorwegen en ga zo maar door. Tijd voor een alternatief beleid, tijd voor Sociale Wederopbouw.

Lees verder
30 december 2002

Behoud de bushalte bij het verpleegtehuis!

Als een donderslag bij heldere hemel werd bekend dat busmaatschappij Hermes de bushalte bij het verpleeghuis per 5 januari 2003 op zal heffen. De dichtstbijzijnde bushalte komt ruim 400 meter verder, aan het einde van de Venloseweg, te liggen. Voor de SP Horst aan de Maas onacceptabel!

Lees verder
1 december 2002

Interview Paul Geurts i.v.m. kandidatuur 2e-kamer

Dagblad de Limburger, 29 november 2002:
IN DE RACE VOOR BEROEPSVERGADERAAR

Horstenaar Paul Geurts (50) is al dertig jaar actief voor de SP. Diverse keren stond hij op de kandidatenlijst voor een zetel in de Tweede Kamer, maar nimmer op een verkiesbare plek. Nu staat hij 25ste op de landelijke lijst en komt het Kamerlidmaatschap wel heel erg dichtbij.
door Kitty Borghouts

Lees verder
29 november 2002

Geslaagde thema-avond "zorg dichtbij huis"

"Volle bak" was het maandagavond 18 november in 't Gasthoês in Horst, waar de plaatselijke SP-afdeling een avond organiseerde over de gezondheidszorg in Horst aan de Maas. Drie sprekers, Sjef Rambags van Thuiszorg Noord-Limburg, huisarts Te Boekhorst en Tweede kamerlid Agnes Kant, informeerden de talrijke aanwezigen over de stand van zaken als de Thuiszorg en de Huisartsenpost, onder leiding van journaliste Kitty Borghouts.

Lees verder

Pagina's