h
20 september 2003

SP Horst aan de Maas demonstreert mee in Amsterdam

Op zaterdag 20 september jongstleden demonstreerden ruim 25000 mensen in Amsterdam tegen de plannen van het kabinet Balkenende 2. Ook de SP-afdeling Horst aan de Maas maakt samen met zo'n 300 andere linkse organisaties deel uit van de beweging 'keer het tij'. Natuurlijk reisden op 20 september een aantal SP'ers (met protestbord!) uit Horst, Venlo en omgeving af naar Amsterdam om mee te demonstreren. Onder een warme herfstzon werd op een gemoedelijke wijze gedemonstreerd tegen de plannen die voor veel Nederlanders (met veelal een krappe beurs) verstrekkende gevolgen zal hebben.

Lees verder
15 september 2003

Initiatiefvoorstel SP Horst aan de Maas: "bescherming waardevolle bomen"

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas overhandigde vrijdag 19 september om 17.30 uur aan wethouder Jenniskens een zogenaamd initiatiefvoorstel. Met het initiatiefvoorstel - de invoering van een verordening voor groen- en landschapsmonumenten - wil de SP meer bescherming bieden aan oude en waardevolle bomen en andere groenelementen in Horst aan de Maas. Tegelijkertijd is de verordening er op gericht het kappen van bomen die minder milieu- of landschappelijke waarde hebben en waar nu nog een vergunning voor aangevraagd moet worden eenvoudiger te maken.

Lees verder
2 september 2003

Even voorstellen: de werkgroep verkeer en vervoer

In de maand september zal huis aan huis een afdelingskrant verspreid worden, waarin ook anderen dan SP-ers hun visie op de SP en de maatschappij zullen geven. In die krant wordt de aandacht gevestigd op een aantal werkgroepen van de SP afdeling Horst aan de Maas. Eén van die werkgroepen is de Werkgroep Verkeer en Vervoer. Deze werkgroep heeft voorlopig de volgende uitgangspunten vastgesteld: Bevorderen van een fietsvriendelijk beleid Bevorderen van het terugdringen van het autogebruik door het centrum van Horst door dit zoveel mogelijk verkeersluw te maken Bevorderen van een fijnmaziger openbaar vervoer dat vooral betaalbaar moet zijn I.v.m. het solidariteitsprincipe zijn we geen voorstander van betaald parkeren in Horst Om die reden wijzen we parkeergarages ook af We willen meer dan voorheen naar de Maasdorpen kijken, met name Grubbenvorst, en ze bij onze activiteiten betrekken.

Lees verder
1 september 2003

SP Horst aan de Maas brengt krant uit

"DE ANDERE KANT VAN
HORST AAN DE MAAS"

De komende maand verspreidt de SP afdeling Horst aan de Maas zo'n tienduizend kranten onder de bewoners van de gemeente Horst aan de Maas.Een groot gedeelte hiervan wordt persoonlijk aan de deur afgegeven. Met de krant presenteert de SP zich aan de burgers van Horst aan de Maas en tegelijkertijd neemt de SP stelling ten aanzien van de politieke ontwikkelingen in de gemeente.

Lees verder
6 augustus 2003

SP: afschaffen schoolzwemmen ter discussie

Persbericht 5 augustus 2003:
In een brief aan B&W en het presidium van de gemeenteraad van Horst aan de Maas vraagt de SP zo spoedig mogelijk te discussiëren over het afschaffen van het schoolzwemmen. Nu lijkt het er op dat het schoolzwemmen alleen maar afgeschaft wordt om geld te besparen. De SP betwijfelt of die besparing wel gehaald wordt. In plaats van schoolzwemmen moeten scholen nu extra gymlessen uitvoeren. Ook die kosten geld.

Lees verder
5 augustus 2003

Brief aan College van B&W betreffende schoolzwemmen

tomaat
Aan College van B&W en het presidium van de gemeenteraad
p.a. Postbus 6005
5960 AA Horst

Lees verder
9 juli 2003

Floriade: leuk speeltje voor bestuurders, strop voor burgers!

Opiniebericht
in Dagblad De Limburger
van 9 juli 2003:

Van: Wilma Kurvers en Paul Geurts (SP-raadsleden Horst aan de Maas)

Lees verder
8 juli 2003

Plan Chinapark in de ijskast

De plannen om in Park De Peelbergen tussen Horst en Sevenum een groot Chinees themapark te vestigen, zijn in de ijskast gezet. De onderhandelingen met de Chinese investeerders, die eerder aankondigden miljoenen te willen investeren in Noord-Limburg zijn gestopt.

Lees verder
1 juli 2003

Ook in Venlo wil de SP-tomaat goed groeien

Sinds een half jaar is er in Venlo een actieve SP-werkgroep aan de gang. Deze groep bekijkt samen met afdeling Horst op welke manier er weer een afdeling Venlo van de grond kan komen. De vooruitzichten zijn goed gezien de reactie van een onder de leden gehouden enquête.

Lees verder
27 juni 2003

SP Horst aan de Maas: "geen prestigeprojecten maar investeren in leefbaarheid!"

De Floriade, Tuinbouwgebied Californië, de komst van het Chinapark... Zaken die belangrijker zijn dan de leefbaarheid van burgers? Tijdens de bespreking van de financiële situatie van Horst aan de Maas afgelopen dinsdag heeft de SP op die vraag een duidelijk antwoord gegeven. Geen prestigeprojecten, maar investeren in leefbaarheid! De SP constateert dat het huidige CDA-PvdA-VVD-college wil bezuinigen op de leefbaarheid van burgers, die ondertussen wel méér moeten gaan betalen.

Lees verder

Pagina's