h

Wonen

20 juli 2004

Volkshuisvestingsplan voor iedereen?

Het volkshuisvestingsplan 2004-2008 dat onlangs in de gemeenteraad behandeld werd en door een meerderheid – met uitzondering van de SP – werd goedgekeurd bevat een aantal sympathieke beleidspunten. Maar feit blijft dat de realiteit leert dat de behoefte aan betaalbare – en kwalitatief goede – huurwoningen groter is dan wat men de komende jaren wil realiseren. Woningcorporaties hebben van de overheid meer ruimte gekregen om hun huurbeleid aan te passen, dat wil zeggen de markt laten werken: huizen in de verkoop en de huren omhoog. Het volkshuisvestingsplan zou wel eens een papieren tijger kunnen worden en zoals het spreekwoord zegt: 'papier is geduldig'.

Lees verder
7 juli 2004

SP-werkgroep Volkshuisvesting: Wonen Horst mee naar Den Haag?

Vrijwel alle huurders van Wonen Horst kregen per 1 juli jl. te maken met forse huurstijgingen. De huurstijgingen zijn het gevolg van rijksbeleid dat woningcorporaties meer ruimte biedt om de huurprijzen te laten stijgen. De SP legt zich niet neer bij dit beleid dat er immers toe bijdraagt dat steeds meer huurders met lage inkomens in de problemen komen. Vorige week overhandigde een delegatie van de SP Werkgroep Volkshuisvesting een brief aan Wonen Horst. Daarin reageerde de werkgroep op het feit dat Wonen Horst het beleid van de minister om de volkshuisvesting te liberaliseren ondersteunt.

Lees verder
29 juni 2004

Toespraak bij de overhandiging van handtekeningen aan de directeur van Wonen Horst betreffende de actie: "Huurders zijn de huurverhoging zat!"

toespraak door Ton Hagensfolder-frontGeachte meneer Talen, Net als huurders elders in het land, krijgen de huurders van Wonen Horst per 1 juli a.s. te maken met forse huurstijgingen. Nadat wij in de Echo onze actie be kend hadden gemaakt, heeft u met een uitgebreide brief uw handelwijze beargumenteerd. Ons antwoord heb ik hier bij mij en zal ik u direct overhandigen.

Lees verder
29 juni 2004

SP-werkgroep Volkshuisvesting: marktwerking sociale huursector is asociaal

Persbericht.folder-front
Vrijwel alle huurders van Wonen Horst krijgen per 1 juli a.s. te maken met forse huurstijgingen. De huurstijgingen zijn het gevolg van rijksbeleid, dat woningcorporaties meer ruimte biedt om de huurprijzen te laten stijgen. De SP legt zich niet neer bij dit beleid. Dat beleid draagt er immers toe bij dat steeds meer huurders met lage inkomens in de problemen komen. Een tijd geleden is de Werkgroep Volkshuisvesting van de SP gestart met een actie onder de huurders. Ruim 1300 pamfletten zijn verstuurd. Wonen Horst heeft inmiddels per brief uitgebreid gereageerd op de actie van de SP. Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep een reactie op die brief overhandigd aan directeur Talen van Wonen Horst. En tegelijkertijd kon de werkgroep melden dat ruim 100 huurders gereageerd hebben op het pamflet van de SP.

Lees verder
25 mei 2004

Landelijke folder: huurders zijn de huurverhogingen van woningen zat!

 Hoog tijd voor huurders om hun stem te laten horen
Op 1 juli gaan de huren tot maximaal vijf procent omhoog en krijgt iedereen een korting van twaalf euro per maand op de huursubsidie. Betaalbare huurwoningen worden momenteel op grote schaal gesloopt of verkocht. De nieuwbouw ligt op zijn gat, en renovatie lijkt helemaal uit het verhuurderswoordenboek geschrapt te zijn. Woningcorporaties worden met de dag commerciëler, en de regering denkt alleen aan bezuinigen. De huurders zitten, kortom, in de verdomhoek. En niet zo zuinig ook.

Lees verder
25 mei 2004

Brief aan huurders: huurders zijn de huurverhogingen van woningen zat!

voorkant folder
Waarschijnlijk heeft u ook dit jaar de brief van uw verhuurder ontvangen. Wonen Horst komt, in het jaar dat het salaris niet omhoog gaat, met voor sommigen van u een zeer forse huurverhoging. Door het zakken van de huursubsidie met 12 euro per maand bent u veel meer geld kwijt met deze huurverhoging. Als huurderswerkgroep van de Socialistische Partij afdeling Horst willen graag uw mening horen over deze verhoging en u de mogelijkheid bieden om hiertegen te protesteren.

Lees verder
25 mei 2004

Persbericht: huurders zijn de huurverhoging van woningen zat!

voorkant folder
Onder deze kop is de huurderswerk-groep van de Socialistische Partij gestart met een onderzoek. De komende week valt er bij 1500 huurders een informatiefolder en een vragenlijst in de bus. De folder biedt behalve achtergrondinformatie over het landelijke huurbeleid ook mogelijkheid om te reageren op de voor sommige huurders forse huurverhoging. De reacties die binnen komen worden te zijner tijd aangeboden aan Wonen Horst.

Lees verder
18 mei 2004

SP en D66: alternatief voor verhogingen huurtarieven gemeentelijke accommodaties Horst a/d Maas

persbericht 18 mei 2004:
SP en D66 in Horst aan de Maas hebben gezamenlijk een alternatief voorstel geformuleerd ter vervanging van het voorstel van het B&W om de huurtarieven van de gemeentelijke accommodaties te verhogen. De fracties stellen voor eerst alleen een huurharmonisatie door te voeren. Na onderzoek, samen met de verenigingen, wordt bekeken op welke wijze de huurtarieven aangepast kunnen worden. In het voorstel van SP en D66 wordt aangeven op welke wijze het mogelijk is zodanig elders op de begroting te bezuinigen, dat de huidige verhoging van de huurtarieven van tafel is.

Lees verder
29 april 2004

Verslag van de kaderscholing volkshuisvesting

Verzorgd door de werkgroep Volkshuisvesting.
De werkgroep volkshuisvesting ging tijdens de scholing in op volkshuisvesting in de breedste zin van het woord en behandelde tevens een aantal actuele zaken die spelen in de gemeente Horst aan de Maas. Na toelichting op de SP visie, verwoord in 'Heel de mens', en wat het verkiezingsprogramma van de Tweede Kamer-fractie hierover schrijft, werd er met 12 personen verder gediscussieerd aan de hand van enkele stellingen.

Lees verder
15 mei 2003

Uw mening gevraagd: 'mooi' of 'lelijk'

Centrum ABN

Sport VVV

Twin Towers

Lees verder

Pagina's

U bent hier