h
1 december 2023

B&W Horst aan de Maas wijst transparante geluidswerende schermen nabij America af

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

In 2016 verrichte de SP Horst aan de Maas onderzoek naar de overlast die burgers in America ervaarden van de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo. Het onderzoek leidde tot de oprichting van een werkgroep. Er kwam een voorstel om massieve geluidswerende schermen langs de spoorlijn ter hoogte van Anerica aan te leggen. Maar dat zagen de Americanen niet zitten, hun dorp zou zo in tweeën gesplitst worden. Na lang praten kwam het voorstel om langs de spoorlijn transparante geluidsschermen aan te leggen. Nu heeft het college van B&W van Horst aan de Maas die optie verworpen.

Lees verder
28 november 2023

Werkgroep Huiisvesting Arbeidsmigranten tekent beroep aan tegen vergunning St. Jorisweg 70 in Hegelsom

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Op 7 november 2023 heeft de gemeente Horst aan de Maas een vergunning verleend voor de huisvesting van 52 arbeidsmigranten in een bedrijfsloods aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De vergunning is verleend op basis van een aanvraag die ingediend is in april 2018.  De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas – die eerder al bezwaar maakte tegen de vergunningverlening – heeft nu beroep aangetekend bij de rechter in Roermond (zie bijlage).

Lees verder
27 november 2023

SP Horst aan de Maas roept gemeentebestuur op tarieven vervoer Omnibuzz niet te verhogen

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas roept de SP op de tarieven van Omnibuzz, het vervoer voor mensen met een beperking, niet te verhogen. Normaal gesproken wordt dat tarief jaarlijks automatisch geïndexeerd op basis van de Landelijke Tarieven Index (LTI), die ook in het OV wordt gebruikt, Voor 2024 is die indexering vastgesteld op 11,72%. Reizen in OV en Omnibuzz zou dus vanaf januari bijna 12% duurder worden.

Lees verder
23 november 2023

SP krijgt ook in Horst aan de Maas minder stemmen

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

De SP zit in de komende jaren met minder zetels in de Tweede Kamer dan de afgelopen parlementaire periode. In Horst aan de Maas laat het zelfde beeld zien dat ook de landelijke uitslagen tonen. De PVV wint in de gemeente heel ruim. Van 12,2% van de stemmen gaat die partij naar 29%. De SP krijgt in Horst aan de Maas 3,6% van de stemmen, waar het in 2021 nog 7,4% scoorde.

Lees verder
19 november 2023

Kinderarmoede: pleisters helpen niet…

Foto: SP / SP

Afgelopen zondag 19 november heeft de SP Horst aan de Maas een banner opgehangen bij de A73 om aandacht te vragen voor het stijgende aantal kinderen dat opgroeit in armoede. De partij vindt dat de afgelopen jaren vooral pleisters zijn geplakt, in plaats van het probleem bij de wortels aan te pakken.

Lees verder
18 november 2023

"Ziekte kost geld, gezondheid niet - zet in op preventie!"

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

"Er wordt te weinig geïnvesteerd in preventie", dat stelde Henk Verstappen, beleidsmedewerker van de gemeente Horst aan de Maas, tijdens de themabijeenkomst van de SP-werkgroep Gezondheid op vrijdag 17 november over preventie in de gezondheidszorg. Verstappen: "Ziekte kost geld, gezondheid niet. Daardoor is ziekte voor de zorgaanbieders een verdienmodel geworden". Gevoegd bij de opmerking van universitair docent Kathelijne Bessems (Maastricht University) dat er sprake is van grote gezondheidsverschillen, waarbij mensen met een lagere opleiding en/of een lager inkomen vijf tot acht jaar korter leven, leidt tot de conclusie: in ons gezondheidssysteem trekken de mensen met de laagste inkomens aan het kortste eind!

Lees verder
17 november 2023

Reulsberg BV in kort geding door rechter in ongelijk gesteld

De rechter in Roermond heeft De Reulsberg BV ongelijk gegeven in een kort geding dat het bedrijf heeft aangespannen tegen het besluit van de gemeente om de bouw van een appartementengebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten stil te leggen. Er is naar de mening van de rechter geen "spoedeisend belang" om De Reulsberg BV alsnog in de gelegenheid te stellen om het gebouw verder af te bouwen.

Lees verder
15 november 2023

Vrijdag 17 november: Preventie in de gezondheidszorg in De Zwingel (Melderslo).

Foto: SP / SP

Vrijdag 17 november organiseert de Werkgroep Gezondheid een informatieavond over preventie in de gezondheidszorg in De Zwingel in Melderslo (Beemdweg 4, 5962AT Melderslo). Wat wordt verstaan onder “preventie”? Welke preventieve activiteiten zijn mogelijk? Levert preventie in de zorg kostenbesparing op en kan daarmee de zorgpremie verlaagd worden? Wat wordt er landelijk gedaan aan preventie? En wat doet de gemeente Horst aan de Maas? Op deze vragen en vragen vanuit het publiek wordt ingegaan door de gastsprekers: universitair docent Kathelijne Bessems van de Universiteit van Maastricht, Jimmy Dijk (lid Tweede Kamer voor de SP - zie foto) en Henk Verstappen (beleidsmedewerker positieve gezondheid en programmaleider IN! gemeente Horst aan de Maas). De avond start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Lees verder
15 november 2023

B&W Horst aan de Maas verleent vergunning huisvesting arbeidsmigranten in tuinbouwloods

De wegen van het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas zijn ondoorgrondelijk. Waar B&W steeds laat weten greep te willen krijgen op de instroom van arbeidsmigranten en de omstandigheden van arbeidsmigranten te willen verbeteren, blijft B&W doorgaan met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van  arbeidsmigranten. Oók als die arbeidsmigranten gehuisvest worden in een tuinbouwloods, zoals nu gebeurd, op basis van een vergunning-aanvraag uit 2018. Vreemd, want bij een andere vergunningaanvraag uit 2018 heeft de gemeente de vergunningaanvraag afgewezen, omdat een vergunningaanvraag uit 2018 volgens B&W niet past in het huidige beleid. Dat schrijft de gemeente zelf bij een vergunningaanvraag voor  Bergerbaan in Sevenum.

Lees verder
10 november 2023

Provincie Limburg wil meer grip op arbeidsmigratie

De Provincie Limburg wil meer grip krijgen op arbeidsmigratie. Dat blijkt uit een tijdens de behandeling van de begroting van de provincie voor 2024 door Provinciale Staten aangenomen motie van SP, PvdA, D66 en PvdD. In de motie spreekt Provinciale Staten uit dat alles in het werk gesteld moet worden om misstanden rondom arbeidsmigratie (uitbuiting, slechte huisvesting en dakloosheid) van arbeidsmigranten tegen te gaan en daarbij ook expliciet te kijken naar de rollen van de provincie als opdrachtgever, subsidieverlener, financier en als partner voor het bedrijfsleven.

Lees verder

Pagina's