h
10 januari 2022

Werkgroep doet onderzoek naar mening over komst arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gaat de komende tijd onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners van Horst aan de Maas over de komst en de toename van arbeidsmigranten in de gemeente.

Lees verder
26 december 2021

Samen voor de toekomst

Foto: SP / SP

Het zijn niet de gemakkelijkste tijden. Corona speelt iedereen parten. De inflatie en zeker de energieprijzen lopen hard op. En we hebben een “nieuwe” regering: oude wijn in oude zakken…

Lees verder
23 december 2021

SP-actie voor Voedselbank groot succes!

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas heeft de afgelopen twee weken een inzamelingsactie gehouden ten behoeve van de Voedselbank Limburg Noord. Op een zestal plaatsen in de gemeente konden spullen ingeleverd worden.

Lees verder
23 december 2021

SP stemt tegen plannen voor zonneweide nabij Evertsoord

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de zogenaamde "Gebiedsverkenning voor energielandschappen" op de agenda. Doel van de gebiedsverkenning is om plekken te zoeken waar wind- en zonneparken gerealiseerd kunnen worden voor de opwekking van energie. Eén van de gebieden die onderzocht worden betreft het gebied rondom Evertsoord. De bewoners van Evertsoord hebben echter al massaal (96% van alle inwoners!) te kennen gegeven, niet gediend te zijn van een zonneweide in hun achtertuin. De SP-fractie liet in de raadsvergadering weten achter de bevolking van Evertsoord te staan.

Lees verder
23 december 2021

Petitie SP: Fusie ambulancezorg Limburg Noord en Zuid ongewenst!

In Noord- en Midden-Limburg is jaren geleden besloten de ambulancezorg te privatiseren. Eerder viel de ambulancezorg onder de GGD Limburg Noord, een publieke gezondheidsdienst, waar de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de zeggenschap over hebben.  De consequenties van de privatisering was dat de gemeenten niets meer te vertellen hebben over de ambulancezorg in hun regio. En dus ook niet over de bemensing van de ambulance, de aanrijtijden en alle andere zaken die voor de burgers in de regio zo belangrijk zijn.

Lees verder
22 december 2021

Meerderheid raad tegen voorstel SP voor verlaging grondprijzen starterswoningen

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 stond de vaststelling van grondprijzen voor het bouwen van woningen in Horst aan de Maas op de agenda. De SP kwam met een voorstel  om er voor te zorgen dat met name jongere starters - die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen - meer kans krijgen om een woning te kopen.

Lees verder
22 december 2021

SP steunt start TV-uitzendingen Omroep Horst aan de Maas

Begin 2021 moest Omroep Horst aan de Maas stoppen met de TV-uitzendingen. De radio kon - dankzij de inspanningen van de vrijwilligers - nog doordraaien. Een laatste oproep van de SP aan het College van B&W om de omroep alsnog steun te verlenen voor een doorstart (lees hier het artikel over die oproep) werd door burgemeester Palmen rücksichtslos afgewezen. We zijn nu bijna een jaar verder en de kansen voor de omroep lijken gekeerd. In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2021 nam de raad het besluit dat de omroep verder mag met het professionaliseren van haar organisatie. De gemeenteraad stelde daar subsidie voor ter beschikking. De SP stemde in met het voorstel.

Lees verder
20 december 2021

Woonzorgvisie

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Op 7 december 2021 organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een bijeenkomst, waarin meegepraat kon worden over de woonzorgvisie. Van de politieke partijen in Horst aan de Maas was alleen de SP vertegenwoordigd, naast een bonte vertegenwoordiging aan andere mensen en organisaties.

Lees verder
14 december 2021

CDA-wethouder Tegels geeft toe: "Visie veehouderijen is 'achterstallig onderhoud', geen visie".

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over de door het College van B&W opgestelde “Visie veehouderij” (lees hier het verslag van dat debat). Naast de constatering dat omwonenden van Intensieve veehouderijen door het college nauwelijks betrokken worden bij de ontwikkelingen concludeerde SP-woordvoerder Michael Van Rengs dat de “visie” erg vaag en nauwelijks concreet was.

Lees verder

Pagina's