h

Vragenlijst arbeidsmigranten Horst aan de Maas

Al sinds jaren komen er arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas om hier te werken. Vroeger vooral uit Polen, tegenwoordig ook veel uit Roemenië en Bulgarije. Onderzoek van de provincie Limburg leert dat de komende jaren het aantal arbeidsmigranten dat naar Horst aan de Maas komt, zal groeien naar zo’n kwart (25%) van de bevolking in de gemeente.

De meningen over de komst en vooral de toename van arbeidsmigranten in de gemeente roept heel veel verschillende reacties op. De ene groep vindt de toename van het aantal arbeidsmigranten prima, de andere groep vindt dat er te veel arbeidsmigranten komen. Om een duidelijk beeld te krijgen hoe er in Horst aan de Maas gedacht wordt over de arbeidsmigranten en hun komst naar Horst aan de Maas heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten[1] een vragenlijst opgesteld voor burgers die in Horst aan de Maas wonen. Welk beeld heeft u van arbeidsmigranten? Wat speelt er zoal bij u in de buurt met betrekking tot arbeidsmigranten? Dat willen wij graag weten. De resultaten van de vragenlijst legt de Werkgroep voor aan de gemeente. Indien u zelf een rapport met de resultaten wilt ontvangen, kunt u dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.

U kunt de vragenlijst hier invullen. Dat kan tot en met 4 februari 2022.


[1] De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten bestaat uit burgers in Horst aan de Maas die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten in hun buurt en zich van daaruit bezighouden met vraagstukken rondom arbeidsmigranten in het algemeen en in Horst aan de Maas in het bijzonder.

U bent hier