h

Toespraak Jimmy Dijk op congres SP

5 maart 2024

Toespraak Jimmy Dijk op congres SP

Foto: SP / SP

Op 2 maart 2024 hield de SP een congres, waar belangrijke besluiten zijn genomen. Zo werden de SP-kandidaten voor de verkiezingen van het Europarlement op 6 juni dit jaar gekozen, waarbij Gerrie Elfrink is gekozen als SP-lijsttrekker. Ook werd het verkiezingsprogramma voor die Europese verkiezingen vastgesteld en een nieuw SP-bestuur gekozen. Tijdens het congres hield Jimmy Dijk, de nieuwe leider van de SP in de Tweede Kamer, als opvolger van Lilian Marijnissen, zijn eerste toespraak op een congres.

Tijdens zijn toespraak vertelde hij over het herstellen van de trots en eer van de werkende klasse. "Het neoliberalisme heeft ons land verdeeld en onze overheid wreed en onmenselijk gemaakt. Mensen hebben het gevoel dat de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit de overhand neemt. Het eigenbelang voorop is komen te staan. Onze onderlinge verschillen lijken belangrijker geworden dan wat we met elkaar gemeen hebben", aldus Dijk.

Hij vervolgde: "De werkende klasse, iedereen die van zijn inkomen afhankelijk is van loon, uitkering, AOW of pensioen, verdient zoveel meer en beter. Wij moeten samen opstaan en nemen wat ons toebehoort. Daarvoor moeten we samen ons land opbouwen, de touwtjes zelf in handen nemen en zeggenschap over onze winsten, onze wijken en onze werkvloeren opeisen".

Afscheid van Tiny Kox en Lilian Marijnissen
Het congres heeft afscheid genomen van Tiny Kox, die afzwaaide als fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. En het congres heeft ook Lilian Marijnissen bedankt voor haar jarenlange inzet voor de SP, de mensen voor wie ze opkwam en het land. Ze kreeg een meer dan terechte minutenlange staande ovatie van de SP'ers op het congres. En ze kreeg de gouden tomaat, de hoogste onderscheiding binnen de SP, opgespeld door Agnes Kant.

U bent hier