h

Rechter oordeelt: Knops wel degelijk bevoordeeld bij bouw woning in buitengebied

14 juli 2022

Rechter oordeelt: Knops wel degelijk bevoordeeld bij bouw woning in buitengebied

Foto: - / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Op 23 mei 2020 verschenen er artikelen in de media (NRC en De Limburger) over Horster CDA-politicus Raymond Knops, die in 2010 bevoordeeld is bij de aanschaf van bouwgrond in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Vanaf het begin van deze affaire heeft de SP Horst aan de Maas op haar website aandacht besteed aan deze kwestie (lees hier het eerste artikel over de kwestie) en heeft de SP-fractie in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het handelen van Knops en het gemeentebestuur. Het voorstel van de SP-fractie om te komen tot onafhankelijk onderzoek van de affaire (lees hier het artikel over het initiatiefvoorstel van de SP) werd door het college van B&W en de meerderheid van de raad afgewezen (lees hier de reactie van SP-fractievoorzitter Sonja van Giersbergen op die afwijzing). Ondertussen spande Knops een rechtszaak aan tegen NRC en De Limburger. Hij eiste rectificatie van de artikelen over de kwestie, omdat er volgens hem géén sprake is geweest van bevoordeling. De rechtbank (zie bijlage) heeft na onderzoek van de feiten geoordeeld dat er inderdaad sprake was van bevoordeling van Knops!

In haar beoordeling van de feiten (in de bijlage is de hele uitspraak te lezen) stelt de rechtbank: "Hetgeen NRC c.s. heeft gepubliceerd – dat Knops groter mocht bouwen dan in de bestaande regels voorzien en dat de regels voor hem zijn aangepast – is dan ook feitelijk juist. NRC c.s. heeft niet onrechtmatig gehandeld door aan deze gang van zaken de kwalificatie bevoordeling te verbinden". Maar - zo oordeelt de rechtbank ook - de kranten hadden geen schatting (volgens de kranten 'tienduizenden euro's') mogen maken van het voordeel dat hij daardoor kreeg. Dat laatste gedeelte van de uitspraak probeert Knops nu te 'framen' als een overwinning. Wat dus feitelijk onjuist is! Volgens Knops heeft de rechtbank gezegd dat hem geen enkele blaam treft. "Ik heb altijd geweten wat de waarheid was, heb integer gehandeld. De uitspraak van de rechter voelt dan ook als gerechtigheid", aldus Knops. Op het oordeel van de rechter dat de kranten voldoende reden hadden om te schrijven dat Knops bevoordeeld was, heeft Knops niet gereageerd...

Naast rectificatie van de berichtgeving van NRC en De Limburger over de 'kwestie Knops' eiste Knops ook een dwangsom, een schadevergoeding en zouden de kranten in de toekomst niet meer mogen publiceren over de kwestie. Maar die eisen zijn door de rechtbank categorisch afgewezen. Volgens de rechter hadden De Limburger en NRC immers voldoende reden om te schrijven dat Knops van de gemeente een huis mocht bouwen dat groter was dan de regels toestonden. ‘Feit blijft dat in 2010, de regels in ieder geval ten aanzien van Knops zijn aangepast zodat hij een grotere woning kon bouwen’, stelde de rechter vast.

Knops maakte rond 2010 gebruik van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimteregeling. Van een bedrijf van de provincie dat die regeling uitvoerde - onder leiding van CDA-partijgenoot Ger Driessen - kreeg hij een perceel met een woonbestemming van 1.500 vierkante meter terwijl bij de notaris 750 vierkante meter was geleverd. De waarde van het voordeel zou volgens de rechter niet goed te becijferen zijn en daarom hadden de kranten niet mogen schrijven dat het om tienduizenden euro’s ging. De bewering over die tienduizenden euro's voordeel moeten de kranten daarom wel rectificeren.

Reactie toevoegen

U bent hier