h

Nieuw verzoek SP voor onafhankelijk onderzoek na uitspraak rechter over bevoordeling Knops

19 juli 2022

Nieuw verzoek SP voor onafhankelijk onderzoek na uitspraak rechter over bevoordeling Knops

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas roept in een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) opnieuw op tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van een woning door oud-staatssecretaris en oud-wethouder Knops in het kader van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling. Daarmee reageert de SP op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (lees hier het artikel over de uitspraak) dat Knops (toch) bevoordeeld is bij die bouw. Ook vraagt de SP om bij dat onafhankelijk onderzoek te kijken naar de manier waarop burgemeester Palmen eerder na intern onderzoek tot zijn conclusie is gekomen dat er geen sprake was van bevoordeling. De rechtbank spreekt die conclusies van Palmen tegen.

De SP acht een onafhankelijk onderzoek van belang omdat de Rechtbank niet onderzocht heeft hoe de bevoordeling tot stand is gekomen en in welke mate Knops bevoordeeld is. Onafhankelijk onderzoek is ook nodig om niet-integer gedrag, c.q. ondermijning van de overheid – bijvoorbeeld door bevoordeling van haar bestuurders/functionarissen – tegen te gaan. Verder wijst de SP op de opvatting van de Rechtbank dat op Knops een extra verplichting rust om de regels van de Ruimte voor Ruimte regeling zo goed mogelijk na te leven vanwege zijn voorbeeldfunctie als bestuurder. Zeker ook vanwege het feit dat hij als wethouder direct betrokken was bij de implementatie van de RvR-regeling in de gemeente Horst aan de Maas

De SP verzoekt de gemeenteraad van Horst aan de Maas dringend te besluiten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten in de “kwestie Knops”, waarbij volgens de partij uitgangspunt zou moeten zijn vast te stellen óf en zo ja in welke mate bevoordeling heeft plaats gevonden. En om daarvan te kunnen leren is het volgens de SP ook belangrijk om te bekijken hoe de bevoordeling tot stand heeft kunnen komen en hoe het onderzoek en het advies van burgemeester Palmen aan de raad om eerder geen onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bevoordeling tot stand is gekomen. Zodat – indien nodig – de organisatie en regels aangepast kunnen worden en om integriteit beter te borgen.

Reactie toevoegen

U bent hier