h

Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) doet voorstellen rondom gebiedsontwikkeling

29 mei 2023

Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) doet voorstellen rondom gebiedsontwikkeling

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

Op zaterdag 13 mei 2023 organiseerde de Bewonersgroep Zonnehof (Tienray) een bijeenkomst voor en met de bewoners van Zonnehof. De Bewonersgroep Zonnehof bestaat uit bewoners van Zonnehof en omwonenden en wordt ondersteund door twee SP'ers. De bijeenkomst werd georganiseerd om te praten over de toekomst van Zonnehof.

De Bewonersgroep Zonnehof is met steun van de SP opgericht nadat een serie gesprekken met Wonen Limburg en wethouder Bouten over mogelijkheden rondom onderhoud waren afgesloten. Die gesprekken waren nodig omdat er bij Zonnehof sprake is van achterstallig onderhoud. In die gesprekken werd al snel duidelijk dat het hoognodige onderhoud (onder andere aan het dak) en het aanbrengen van energiezuinige maatregelen de eerste jaren niet op de planning stonden bij de woningcorporatie. Hooguit zou er een likje verf komen, hier en daar. Ondertussen deden er allerlei verhalen de ronde in Tienray over sloop van de woningen, verkoop van het Dienstencentrum en dergelijke. Dit draagt bij aan toenemende onrust. Daar komt nog bij dat er intussen ook een huurverhoging van 2.3 % is aangekondigd. Door de meeste bewoners van Zonnehof is inmiddels een gezamenlijk bezwaarschrift tegen de huurverhoging ingediend.

De bewoners van Zonnehof wonen ondanks het uitblijven van het hoognodige onderhoud aan hun woningen met veel plezier in hun buurtje. Dat is gebleken uit de enquête die in oktober 2022 werd gehouden, en zeker ook uit de bijeenkomst die 13 mei jl. door de bewonersgroep voor en met de bewoners werd georganiseerd.

Onrust over sloopplannen
Twee maanden ná de laatste bijeenkomst van de bewoners van Zonnehof met Wonen Limburg troffen de bewoners een brief op de mat – afkomstig van de gemeente – met een uitnodiging voor een bespreking van een ingrijpende gebiedsontwikkeling Zonnehof/Kloostertuin. In die bespreking werden ‘voorlopige’ plannen gepresenteerd voor het realiseren van ongeveer 66 woningen, waarbij de 44 van Zonnehof en de 11 woningen die momenteel aan de Barbarastraat in aanbouw zijn, worden meegeteld. Niet duidelijk werd of de woningen aan het Zonnehof gesloopt gaan worden. En hoewel er gezegd werd dat er nog niets definitief was, kon uit de reacties van gemeente en Wonen Limburg opgemaakt worden dat daar serieus rekening mee gehouden moet worden. In september later dit jaar vindt de volgende bespreking plaats, waarbij – zo werd benadrukt – de stem van de betrokken bewoners zeker gehoord zal worden.

Zelf het voortouw nemen
De brief en de aansluitende bijeenkomst met Wonen Limburg en de gemeente waren de directe aanleiding voor het organiseren van de bijeenkomst op 13 mei 2023. Vooral met het doel om al eerder de ideeën van de bewoners en omwonenden in gesprek met de plannenmakers naar voren te kunnen brengen. Eerder dan een door Wonen Limburg en de gemeente geplande bijeenkomst in september. Het verzoek om het gesprek nog vóór de zomer te laten plaatsvinden was intussen afgewezen. De bewoners werd te verstaan gegeven dat ze toch echt moeten wachten tot september.

De bijeenkomst van 13 mei 2023 leverde ideeën van de bewoners en omwonenden over hun buurt, naar aanleiding van diverse vragen. Slopen of niet? Indien gesloopt zou worden, wat voor woningen moeten er dan voor in de plaats terugkomen? Welke rol heeft het Dienstencentrum nu en wat zou die in de toekomst kunnen hebben? Wat zijn de ideeën over de groen- en parkeervoorziening?

Toch nog voor de zomer overleg met Wonen Limburg en gemeente?
Al die ideeën zijn verzameld en gecommuniceerd met het Gemeentelijk Team Gebiedsontwikkeling en Wonen Limburg, met nogmaals het verzoek om nog vóór de zomer een gesprek te laten plaatsvinden in plaats van pas in september. De bewoners blijven dat verzoek herhalen omdat zij zich afvragen of er nog wel echt inbreng mogelijk is in september. Zijn de plannen van wat er in het gebied gaat gebeuren dan niet allang vastgesteld door Wonen Limburg en de gemeente? De meeste bewoners vertrouwen het niet helemaal. Er is straks een half jaar verstreken sinds de bijeenkomst met gemeente en Wonen Limburg in maart van dit jaar. Ongetwijfeld zal er door het Team Gebiedsontwikkeling en de woningcorporatie in de tussentijd aan de tekentafels verder gewerkt worden aan de plannen. De bewoners kijken ook naar eerdere projecten elders in de gemeente. Die laten zien dat - zeker als sloop aan de orde is - er duurdere huizen met hogere huren voor terugkomen. Voor die duurdere woningen hebben de voormalige bewoners over het algemeen de financiële middelen niet.

U bent hier