h

Gemeenteraad blijft doof voor oproep ruimhartiger tegemoet te komen aan mensen met problemen met energiekosten

11 januari 2023

Gemeenteraad blijft doof voor oproep ruimhartiger tegemoet te komen aan mensen met problemen met energiekosten

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Dinsdag 10 januari 2023 maakte Michael Van Rengs gebruik van het burgerpodium om de gemeenteraad en het college van B&W op te roepen ruimhartiger te zijn in het toekennen van extra financiële ondersteuning voor mensen die de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Daarnaast vroeg hij B&W en raad om bij de woningbouwcorporaties aan te dringen op het versneld wegwerken van achterstallig onderhoud (waarbij isolatie van de woning voorop moet staan) én er in "Den Haag" op aan te dringen de energieleveranciers te nationaliseren.

Van Rengs wees er de gemeenteraad op dat er nog steeds mensen – ook in Horst aan de Maas – problemen hebben met het betalen van de energierekening. De SP-woordvoerder vertelde dat de SP Hulpdienst en het Meldpunt “Energiearmoede” sinds enige tijd vaker benaderd worden om informatie over de nergierekening, ondersteuning bij een aanvraag voor compensatie of anderszins.

Zo kreeg de SP onlangs te maken met iemand die een aanvraag voor compensatie had ingediend, maar daarvoor niet in aanmerking kwam, omdat hij nét boven de drempel van 120% van het bijstandsniveau zat. Hij kreeg te horen dat hij maar gebruik moest maken van zijn spaargeld. Spaargeld dat hij op zij heeft gezet om eventuele calamiteiten – denk aan een kapotte TV of een kapot wasmachine – op te kunnen vangen. Daarbij is zijn overweging dat hij zich voor dat soort zaken niet afhankelijk wil maken van buitengewone bijstand. De betrokkene heeft zijn thermosstaat op 16 graden Celsius gezet om zoveel mogelijk te besparen op energie.

SP'er Van Rengs wees er de gemeenteraadsleden op dat de compensatieregeling een hardheidsclausule kent. Dat betekent dat een aanvraag in specifieke gevallen met enige coulance bekeken kan worden. De indruk bestaat bij de SP dat daar nauwelijks naar gekeken wordt door ambtenaren die de aanvraag in behandeling nemen. Daarom vroeg Van Rengs het college in deze dure tijden in zijn algemeenheid meer coulance te tonen, of nog beter, de drempel van 120% naar 150% van de bijstandsnorm op te trekken, zoals meer gemeente hebben gedaan.

Naast de energiekosten voor de burgers in Horst aan de Maas ging Van Rengs ook in op de situatie voor mensen die verblijven in een huurwoning waarvan de verhuurder de huurder al lang aan het lijntje houdt met de belofte dat er onderhoud (en betere isolatie) komt, Dat is volgens Van Rengs extra schrijnend als je je realiseert dat de gemeente wel flink geld uittrekt om mensen te subsidiëren met allerlei energiebesparende maatregelen. "Op zich prima, maar veel mensen die op het minimum zitten kunnen daar niet voor in aanmerking komen, omdat ze zelf geen of te weinig geld bij kunnen leggen", aldus Van Rengs.

Tenslotte geeft de SPér aan dat het het beste zou zijn als we er voor zorgen dat we weer meer te zeggen krijgen over de energieleveranciers, De SP voert daarom al een tijdje actie om die leveranciers weer te nationaliseren. Van Rengs roept raad en B&W op als gemeente daarvoor aan de deur kloppen bij de landelijke regerin

Na de toespraak van Van Rengs bleef het ijzig stil vanuit de gemeenteraad en de stoelen van het college van B&W. Geen enkele fractie - van BVNL tot Perspectief, van CDA tot VVD, van D66/Groen Links tot PvdA - vond het van belang de zorgen van de burgers in Horst aan de Maas serieus te nemen. En ook Roy Bouten (PvdA, wethouder Sociale Zaken) achtte zich niet geroepen om te reageren op de oproep van de SP. Dat tekent de huidige politieke situatie in Horst aan de Maas. Een burger op de publieke tribune liet weten de SP node te missen in de gemeenteraad, omdat er zoals hij het uitdrukte, geen echte vertegenwoordiger meer in de raad zit die de zorgen van mensen écht serieus neemt.

U bent hier