h

B&W Horst aan de Maas afwijzend op SP-voorstel tot onafhankelijk onderzoek "kwestie Knops".

12 oktober 2021

B&W Horst aan de Maas afwijzend op SP-voorstel tot onafhankelijk onderzoek "kwestie Knops".

Foto: Michael Van Rengs / SP Horst aan de Maas

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft de gemeenteraad geadviseerd niet in te stemmen met het initiatiefvoorstel van de SP om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de "kwestie Knops". Toen de huidige staatssecretaris en oud-wethouder Knops uit Hegelsom nog lid was van de Tweede Kamer, heeft hij in het kader van de provinciale regeling "Ruimte voor Ruimte" een huis laten bouwen in het buitengebied. Daarmee zou hij zichzelf bevoordeeld hebben. Recente publicaties in NRC en De Limburger over de inzet van ambtenaren van het ministerie, de provincie Limburg en Horst aan de Maas hebben opnieuw de wenkbrauwen doen fronsen.

De recente publicaties hebben er toe geleid dat de fracties van onder andere de SP in de Tweede Kamer en de fracties van de VVD en de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas vragen gesteld hebben over die vermeende ondersteuning van ambtenaren in de privékwestie van Knops en de onderlinge afstemming tussen ministerie en gemeente inzake de antwoorden op vragen van de media over de "kwestie Knops". En de SP Horst aan de Maas zag in de nieuwe commotie aanleiding om een voorstel te doen voor een onafhankelijk onderzoek, zoals ze dat ook al eind vorig jaar heeft gedaan (lees hier het artikel over de vragen van de SP en het herhaalde voorstel voor een onafhankelijk onderzoek).

In een brief aan de gemeenteraad adviseert het college van B&W het voorstel van de SP af te wijzen (zie bijlage). Volgens B&W zijn er geen nieuwe feiten of omstandigheden die zo'n onderzoek rechtvaardigen. Wat de ondersteuning van ambtenaren voor Knops betreft stelt het college dat het wat betreft de gemeente Horst aan de Maas gaat om medewerking aan verzoeken van media om informatie, waarover ze - zoals de gemeente dat altijd zegt te doen - de betrokken persoon geïnformeerd heeft. In de gemeenteraad van 5 oktober werd kort door burgemeester Palmen en SP-woordvoerder Van Rengs gedebatteerd over de vragen en het voorstel. Van Rengs stelde dat er wel degelijk nieuwe omstandigheden zijn, die een onafhankelijk onderzoek nodig maken. Hij wees er op dat er regelmatig in de media aandacht besteed wordt aan de kwestie Knops, waar de gemeente een rol in speelt. Nu speelt de samenwerking tussen ministerie, provincie en gemeente weer. Daar komt geen einde aan als niet duidelijk uitgezocht wordt – op onafhankelijke wijze – hoe het werkelijk gegaan is. "Het is namelijk óók in het belang van de gemeente dat niet steeds nieuwe zaken in de krant of elders opduiken, waarbij de gemeente ook in een kwaad daglicht komt te staan", aldus de SP'er. "Er moet rust komen, dit moet afgesloten kunnen worden". Verder wees Van Rengs op de juridische procedure door toenmalig wethouder Knops met als doel rectificatie door de media. Van Rengs gaf in het debat met Palmen aan dat z'n rechtszaak niet impliceert dat gezocht wordt naar de waarheid. In zo’n procedure wordt slechts aan de orde gesteld of de krant de stellingen over Knops had mogen publiceren. De noodzaak om écht aan waarheidsvinding te doen is – wat de SP betreft - nu nog groter. Het komt natuurlijk vaker voor dat er een rechtszaak loopt en er daar naast een procedure wordt gestart tot onderzoek. De SP wil feitelijk onderzoek, dus weten wat de rol van de gemeente is in deze “privékwestie”. "De toenmalige wethouder heeft toentertijd grond gekocht in onze gemeente en dit is zelfs ambtelijk ontraden", aldus Van Rengs. Dinsdag 19 oktober wordt het initiatiefvoorstel van de SP voor een onafhankelijk onderzoek behandeld door de gemeenteraad.

Op de vraag van Renske Leijten aan minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, of zij het geoorloofd vindt dat ambtenaren Knops in diens privékwestie ondersteuning bieden, antwoord de minister bevestigend. Ollongren vind ondersteuning aan Knops gerechtvaardigd omdat de kwestie ook invloed heeft op zijn functioneren als staatssecretaris. Overigens stelt Ollongren in haar brief aan Leijten dat er volgens haar niets onoorbaars is gebeurd bij de aankoop van grond door Knops. Hij zou niet bevoordeeld zijn door de grondtransactie.

De antwoorden van de minister aan onder andere Renske Leijten zijn - inclusief de bijgevoegde stukken bij de antwoorden - in de bijlage te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier