h

SP-werkgroep Arbeidsmigranten: “Geen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan Horsterweg”

5 september 2019

SP-werkgroep Arbeidsmigranten: “Geen vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten aan Horsterweg”

Foto: SP Horst aan de Maas / SP Horst aan de Maas

In de afgelopen zomer heeft het bedrijf CV Hugru aan bewoners van de Horsterweg kenbaar gemaakt dat het bedrijf aan de Horsterweg in Grubbenvorst zo’n 200 arbeidsmigranten wil huisvesten. De bewoners hebben aan de gemeenteraad en het college van B&W een brief geschreven, waarin ze hun bezwaren tegen dit plan beschrijven.

Ook de SP-werkgroep Arbeidsmigranten heeft aan raad en college een brief geschreven (zie bijlage), waarin de werkgroep er op wijst dat het bedrijf zich slechts beperkt heeft tot het verstrekken van informatie, maar weigert een omgevingsdialoog aan te gaan met de omwonenden.

Na een mislukte bijeenkomst organiseerde het bedrijf op 22 augustus 2019 een nieuwe bijeenkomst, waarin de aanwezigen overstelpt werd met informatie, maar van enige dialoog was geen enkele sprake. De omwonenden vroegen CV Hugru daarom in een brief om een vervolgbijeenkomst te organiseren waarin de omwonenden de gelegenheid krijgen om verdere vragen te stellen om zo een zorgvuldige omgevingsdialoog te realiseren. Dat wees CV Hugru van de hand. Zij zien het niet als een verplichting om met omwonenden in dialoog te gaan.

De Werkgroep Arbeidsmigranten constateert in haar brief aan raad en college dat de initiatiefnemer – zoals eerder bij andere initiatiefnemers ook al is gebleken – alleen informatie verstrekt, maar geen dialoog aangaat. Terwijl onlangs door de raad is besloten dat er juist wél van zo’n dialoog sprake zou moeten zijn. Deze gang van zaken onderstreept volgens de Werkgroep nogmaals het grote belang van een door de gemeente vast te stellen richtlijn voor het voeren van een omgevingsdialoog (lees ook het artikel in Dagblad de Limburger over de wens van de werkgroep om te komen tot zulke richtlijnen). Om richtlijnen op te stellen is de werkgroep inmiddels met de gemeente in gesprek (lees hier het artikel op deze site over dat gesprek met de gemeente).

Naar aanleiding van de gang van zaken aan de Horsterweg dringt de Werkgroep er bij de gemeenteraad en het College van B&W op aan om vooralsnog geen vergunning te verlenen aan CV Hugru, zolang er geen deugdelijke en op respect gebaseerde omgevingsdialoog heeft plaats gevonden met de omwonenden, waarbij de omwonenden ook écht de kans krijgen om vragen te stellen, opmerkingen te maken en voor zover nodig met alternatieven te komen.

U bent hier