h

Coppus kritisch over invloed Californië BV op gemeentebestuur

13 april 2007

Coppus kritisch over invloed Californië BV op gemeentebestuur

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 april vond een interpellatiedebat plaats over de ontwikkelingen rondom de aankopen van gronden in projectgebied Californië. De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom het project Californië, de projectdirectie en de rol die gedeputeerde Driessen heeft gespeeld bij het verkrijgen van gronden in deze gebieden. Het interpellatiedebat in de raadsvergadering ging over de rol die de gemeente Horst aan de Maas in deze kwestie heeft gespeeld.

De fractie van de SP was kritisch over de invloed die de onderneming Californië BV uit heeft kunnen oefenen op de invulling van het bestemmingsplan van het gebied. SP raadslid Thijs Coppus: ‘De belangen die met Californië zijn gemoeid zijn blijkbaar erg groot. Je zou bijna vergeten dat het uiteindelijk om de boeren gaat die hun bedrijf in dit gebied gaan vestigen en de omwonenden die met de gevolgen hiervan worden geconfronteerd. Wat ons betreft zegt dit hele gedoe ook wel iets over de manier waarop zowel het gebied Californië als het bedrijf is opgezet: Californië is een BV, maar toch zijn de banden met de overheid erg nauw, gemeente en provincie zijn immers aandeelhouder. Maar in plaats van invloed van de gemeente op het beleid van de onderneming, lijkt de ondernemer invloed te hebben op het gemeentelijk beleid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vrijheid die de organisatie krijgt bij het invullen van de bestemmingsplannen.’

De SP wilde van het college weten hoeveel vrijheid Californië BV kreeg en of het in de gemeente Horst aan de Maas gebruikelijk is dat ondernemers zelf het bestemmingsplan vormgeven. Coppus: ‘Het opstellen van een bestemmingsplan moet gebeuren door een democratisch gekozen bestuur of vertegenwoordigers hiervan. In dit geval heeft een vertegenwoordiger van een bedrijf (een BV) het bestemmingsplan ingekleurd. Gaan we straks andere bedrijven ook vragen om bestemmingsplannen op te stellen? Als het college dit onder regellichtheid verstaat dan maken wij ons ernstig zorgen over het democratisch proces in onze gemeente.’

Momenteel wordt onderzocht welke rol de gemeente Horst aan de Maas in deze kwestie heeft gespeeld. In afwachting van het onderzoek wilde het college van burgemeester en wethouders geen antwoord geven op de vragen van de raadsfracties. Wordt vervolgd dus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Coppus: 077-3988100 of horst@sp.nl

U bent hier