h

Vragen SP aan B&W over compensatie gedupeerden toeslagenaffaire?

13 november 2022

Vragen SP aan B&W over compensatie gedupeerden toeslagenaffaire?

Foto: SP / SP

Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn veel ouders zwaar in de problemen gekomen omdat de belastingdienst hen onterecht boetes oplegde. Deze ouders hebben recht op compensatie. Maar in de praktijk blijkt dat ze heel lang moeten wachten op hun geld. De gemeente Horst aan de Maas heeft nu van het rijk een bedrag gekregen (€ 1,25 per inwoner) om de slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Omdat de besteding van dat bedrag bij de bespreking van de begroting in de gemeenteraadsvergadering van 1 november 2022 niet aan de orde is gesteld door de fracties van CDA, Essentie, PvdA, D66/GroenLinks, Perspectief, BVNL en VVD heeft de SP Horst aan de Maas een brief geschreven aan raad en college. Daarin stelt de SP de vraag wat er met het door het rijk beschikbaaar gestelde bedrag gebeurt.

In haar brief aan college en raad (zie bijlage) wijst de SP op een bericht van de VNG over de besteding van het bedrag ter compensatie van de gedupeerden van de toeslagenaffaire, voor zover je over een eerlijke compensatie kunt spreken. Want het ongekend onrecht wat deze mensen is aangedaan gaat veel verder dan alleen financiële problemen.

Bij de bespreking van de begroting voor 2023 in de gemeenteraad van 1 november 2022 is in geen enkel betoog, van welke partij dan ook, iets terug te vinden over de compensatie van de toeslagenouders. Daarom vraagt de SP of het klopt dat de gemeente Horst aan de Maas intussen geld heeft gekregen vanuit het Rijk. Tevens wil de SP weten of men de toeslagenouders in beeld heeft en wat met de gelden is gedaan.

De SP vindt dat de ouders in alles bijgestaan moeten worden om maximaal gecompenseerd te worden voor het ongekend onrecht wat hen is aangedaan. Het is in Horst akelig stil rond het toeslagenschandaal. De SP is dan ook heel benieuwd naar de standpunten van de verschillende politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

Wilt u contact?
Mensen die geraakt zijn door het schandaal rond de toeslagenaffaire of in gesprek willen met de SP Horst aan de Maas, kunnen contact opnemen met de afdeling via horstaandemaas@sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier