h

Motie SP Limburg aangenomen: onderzoek Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

14 november 2022

Motie SP Limburg aangenomen: onderzoek Zuidelijke Rekenkamer naar Campus Vastgoed Greenport Venlo

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Limburg van 11 november 2022 heeft SP-woordvoerder René van der Valk een motie ingediend om een onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Campus Vastgoed Greenport Venlo. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De motie is ingediend naar aanleiding van de zorgelijke financiële situatie bij Campus Vastgoed Greenport Venlo als gevolg van de abnormaal hoge onderhoudskosten van met name Villa Flora, één van de gebouwen die de Floriade in 2012 meer cachet zou moeten geven. Ook het niet kunnen doorbelasten van de servicekosten naar de huurders in Villa Flora en de lager dan verwachte huuropbrengsten spelen Campus Vastgoed Greenport Venlo parten.

In de begroting van 2020 is zichtbaar dat de Campus haar exploitatie niet meer zélf uit de exploitatie kan dekken. Naar aanleiding van deze zorgelijke financiële situatie heeft een noodgreep plaatsgevonden om zo de liquiditeit op korte termijn aan te sterken om een eventueel faillissement van de Campus te voorkomen.

In de Commissie Financiën is - na diverse analyses - een achttal huisvestingsopties voor de toekomst van de Campus besproken.De SP is van mening dat voorafgaande aan de keuze voor één van de opties een objectief onderzoek nodig is. Dat onafhankelijk en objectief onderzoek - gericht op een bestendige toekomst van de Campus - dient uitgevoerd te worden door de Zuidelijke Rekenkamer. De uitkomst van dat onderzoek kan Provinciale Staten in haar besluitvorming iondersteunen.

U bent hier