h

SP gaat in april buurten benaderen

29 maart 2022

SP gaat in april buurten benaderen

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De SP Horst aan de Maas gaat de komende maand april 2022 actief burgers van Horst aan de Maas benaderen. Zo wordt over heel Horst aan de Maas een krant verspreid, waarin de SP vertelt over de punten waaraan zij de komende tijd aandacht wil besteden. Daarnaast gaan we in verschillende buurten bewoners persoonlijk vragen of ze tevreden zijn met hun buurt en wat eventueel beter kan.

De SP heeft niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en maakt dus geen deel meer uit van de gemeenteraad. Maar dat betekent niet dat de afdeling stil gaat zitten wachten totdat ze aan de volgende verkiezingen in 2026 weer mee kan doen. Integendeel. Waar de SP altijd al samen met burgers aan de slag ging met zaken die niet goed geregeld zijn, wordt daar de komende jaren een schepje bovenop gedaan. Onlangs nog heeft de SP met bewoners van de flat aan de Noordsingel succesvol actie gevoerd voor beter onderhoud, is met bewoners van de maisonettes aan de Prinses Marijkestraat in de Norbertuswijk gesproken met gemeente en woningcorporatie over de geruchten over sloop. Ook heeft de SP-werkgroep WoonKlimaat een rapport aangeboden aan de burgemeester over de duurzaamheidsmaatregelen en energiekosten voor huur- en koopwoningen.

Naast de woonacties wordt momenteel veel gebruik gemaakt van de SP-Hulpdienst, het juridisch spreekuur van de SP. De bedoeling van de afdeling is om de komende jaren de diensten van de Hulpdienst verder uit te breiden. Dat geldt ook voor de acties van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, die ondersteund wordt door de SP.

In de afdelingskrant die de SP de komende maand gaat verspreiden wordt verder ingegaan op het Comité Nationaal ZorgFonds, dat in Horst aan de Maas vooral inzet op de verbetering van het preventief gezondheidsbeleid van de gemeente. In het kader van preventie blijft de SP-afdeling ook aandacht besteden aan de gevolgen van de grootschalige Intensieve Veehouderij en andere zaken die te maken hebben met de land- en tuinbouw. Zo organiseert de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg in het najaar van 2022 een informatiebijeenkomst met innovaties in de veehouderij, die boeren kunnen helpen een gezondere en lucratieve bedrijfsvoering te hanteren.

En naast dat alles gaat de afdeling op 21 mei 2022 haar dertigjarig jubileum vieren, met haar leden. Die viering is in verband met corona twee jaar uitgesteld, maar kan nu toch eindelijk ingezet worden. Met de viering “tankt” de afdeling weer energie om er de komende jaren flink tegen aan te gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier