h

SP Horst aan de Maas vraagt openbare bespreking status verbouwing huis wethouder Kuipers

1 december 2021

SP Horst aan de Maas vraagt openbare bespreking status verbouwing huis wethouder Kuipers

Foto: - / -

In de afgelopen periode zijn anonieme berichten gestuurd naar de gemeenteraadsleden in Horst aan de Maas met betrekking tot de verbouwing van een schuur tot woning door wethouder Kuipers en vervolgens verhuur van die woning door Kuipers. Volgens de anonieme berichten zou er sprake zijn geweest van een illegale situatie. Naar aanleiding van deze berichten en informatie heeft de SP-fractie een (vertrouwelijke) brief gestuurd met vragen aan het college van B&W. Die vragen zijn (ook vertrouwelijk) beantwoord en in een vertrouwelijke bijeenkomst van het seniorenconvent (bijeenkomst van de fractievoorzitters in de gemeenteraad) nader toegelicht.

In de brief van de SP wordt erop gewezen dat inmiddels in de Hallo een ingezonden brief is verschenen van de hand van Andries Brantsma, waarin hij ingaat op de situatie. Daarnaast stelt de schrijver van de ingezonden brief – op basis van een wederom anonieme persoon - dat er een andere wethouder is geweest, die de anonieme persoon geïnformeerd zou hebben over de situatie bij de woning van wethouder Kuipers. Volgens Brantsma zou het “gerucht” met betrekking tot wethouder Kuipers’ woning al jaren rondzingen door de gemeente.

De beantwoording van de vragen door het college was voor de SP aanleiding een aantal vervolgvragen te stellen én tegelijkertijd aan te geven dat zij de situatie bij wethouder Kuipers in het openbaar willen bespreken.

In een aparte brief (zie bijlage) vraagt de SP nu aan het presidium van de gemeenteraad om de ‘kwestie Kuipers’ te agenderen in de eerstvolgende voorbereidende gemeenteraadsvergadering. Bij de behandeling van de situatie dient naar de mening van de SP niet alleen de situatie met betrekking tot de woning van wethouder Kuipers besproken te worden, maar ook de rol van het college van B&W in het algemeen en meer in het bijzonder in relatie tot de “andere wethouder” waarover in de ingezonden brief in de Hallo gesproken wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier