h

Vragen over mestverwerking Willems (America)

19 mei 2020

Vragen over mestverwerking Willems (America)

Foto: Paul Geurts / SP Horst aan de Maas

Samen met D66/Groen Links, PvdA, Essentie en het CDA heeft de SP een brief gestuurd naar B&W van Horst aan de Maas en Gedeputeerde Staten van Limburg met vragen (zie bijlage) over de situatie van mestverwerker Willems in America.

Mestverwerker Willems heeft een vergunning voor het verwerken van 58.000 ton mest en het bedrijf wil zijn verwerkingscapaciteit nog fors uitbreiden. Terwijl er al zoveel mestverwerkingscapaciteit bestaat in Noord-Limburg in het algemeen en in Horst aan de Maas in het bijzonder (lees hier meer over die overcapaciteit). Uit publicaties in onder andere De Limburger (lees de artikelen "Forse boete dreigt voor mestverwerker in America" en "Overtreder in America wil nog meer mest verwerken") blijkt dat Willems vrijwel structureel de regels overtreedt. De provincie heeft hem dan ook gedreigd met een boete van € 650.000 als hij niet snel de zaken op orde brengt.

De behandeling van de vergunningsaanvraag van Willems voor uitbreiding van diens mestverwerkingscapaciteit is in gang gezet door de provincie Limburg, die in deze het bevoegd gezag is. Over de gang van zaken met betrekking tot de vergunningaanvraag, gekoppeld aan de overtredingen willen de SP en de andere partijen in de gemeenteraad van Horst aan de Maas meer duidelijkheid.

Al in juli 2019 hebben buurtbewoners bij de gemeente Horst aan de Maas en de Provincie hun ongenoegen geuit over de overlast die het bedrijf van Willems veroorzaakt. En in het verleden hebben zich ook al eerdere overtredingen voorgedaan. De partijen in de gemeenteraad willen dan ook weten wat B&W en GS vinden van de situatie en hoe zij de veiligheid en de gezondheid van de buurt in de toekomst gaan garanderen. Ook wordt gevraagd of er überhaupt wel sprake kan zijn van mogelijke uitbreiding, vóórdat het bedrijf alle regels nakomt. In het verlengde daarvan vragen SP, D66/GL, Essentie, PvdA en CDA op welke wijze B&W en GS er voor gaan zorgen dat de ondernemer ook niet dit jaar meer mest gaat verwerken dan vergund?

U bent hier