h

Dorpentour: aandacht voor sociale huurwoningen

3 november 2019

Dorpentour: aandacht voor sociale huurwoningen

Foto: Rood / SP Horst aan de Maas

In de afgelopen weken werden er drie avonden georganiseerd met als titel “een gezonde blik op wonen”. Bijna alle dorpen vragen aandacht voor de jongeren die graag in het dorp willen blijven wonen, of terug wilen komen na hun studie. Zij willen wel graag kopen, maar hebben een studieschuld en geen eigen vermogen, waardoor kopen bijna onmogelijk is. Daarnaast is er bijna geen betaalbare woning te krijgen.

Daarnaast wordt er in de dorpen aandacht gevraagd voor de senioren. Ook zij willen graag in het eigen dorp blijven wonen. Vaak wordt geneigd naar een levensloopbestendige of senioren-huurwoning. Helaas zijn die er bijna niet en vooral in de kleinere dorpen zijn de seniorenwoningen zo verouderd dat veel senioren ze niet meer aantrekkelijk vinden (lees hier het verslag van een recent onderzoek van de SP Horst aan de Maas naar de staat van de seniorenwoningen). Zij blijven dus noodgedwongen zitten waar ze zitten.

Uit onderzoek blijkt dat elke verhuizing van een senior vier tot vijf verhuizingen tot gevolg heeft. In het huis van de senior komt een gezin te wonen, in hun huis een jong stel, dat op zijn beurt weer een appartement of kamers vrij maakt voor een jongere.

Alle reden dus om te bouwen, zeker als we willen dat de voorspelde krimp van de bevolking (dat steeds als argument gebruikt werd om niet bij te bouwen) nog even op zich laat wachten. Helaas is er weinig bouwgrond beschikbaar en heeft Wonen Limburg aangegeven alleen nog maar te willen bouwen in de grote kernen. Ook het stikstofbesluit en de PFAS-discussie helpt niet om snel woningen toe te voegen in de verschillende kernen.

Al jaren voert de SP actie voor meer mogelijkheden voor  jongerenhuisvesting (foto: actie Rood voor meer jongerenhiisvesting) en pleit de SP in de gemeenteraad om de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting beter te benutten (lees hier een artikel uit 2005 ovr hetzelfde onderwerp). Mondjesmaat komen er nu toch initiatieven van de grond zoals recent het bankgebouw aan de Spoorstraat in Hegelsom. Dit is echter nog lang niet genoeg.

De SP wil dat er betaalbaar en duurzaam wordt gebouwd. Er moeten 100 sociale huurwoningen extra bijgebouwd worden in de grote én in de kleine kernen. Want Horst aan de Maas dat zijn we allemaal, of niet soms?!

U bent hier