h

Onbeperkte uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten mogelijk?

30 september 2019

Onbeperkte uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten mogelijk?

In de raadsvergadering van 10 september 2019 zat de tribune vol met mensen van de Horsterweg die bezorgd zijn over hun leefomgeving. Een pand aan de Horsterweg waar voorheen 20 arbeidsmigranten woonden, dreigt uitgebreid te worden naar zo'n 200 plaatsen. De omwonenden wisten van niets en werden door initiatiefnemer en gemeente van het kastje naar de muur gestuurd (lees hier het verslag over de raadsvergadering) .

Mede door inzet van de SP heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Vostermans en de buurt. De uitkomst van dat gesprek is dat er een gesprek komt tussen de initiatiefnemer van de huisvestingsplannen (CV Hugru), het uitzendbureau dat de arbeidsmigranten gaat huisvesten en aan bedrijven uitlenen, de buurt en de gemeente. De SP is daar blij mee, maar is niet gerust op de uitkomst van het gesprek.

De laatste tijd komt het vaker voor dat een (bepaalde) bestemming van gronden of gebouwen wordt (mis)bruikt om van kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten op te schalen naar grootschalige huisvesting, zonder dat de gemeenteraad daar iets over mag zeggen. Denk aan huisvesting op de Reulsberg (in het verlengde van de Horsterweg), of aan de Meterikseweg. Met name in het gebied Venloseweg-Horsterweg dreigt een enorme concentratie aan arbeidsmigrantenhuisvesting te komen.

En de wethouder? Die gaat niet in op onze vragen omdat ze “te technisch” zijn. Wij snappen niet hoe een klein plan ineens een groot plan kan worden met honderden plaatsen, waarvan de wethouder zegt daar niets aan te kunnen doen. En een fatsoenlijk gesprek voeren met de buurt? Dat gebeurt alleen maar als buurten samen een vuist maken. En dan nog mogen ze vaak alleen maar meepraten over details. Wat de SP betreft zeer kwalijk.

In het nieuwe plan voor huisvesting arbeidsmigranten wordt uitgegaan van twee nieuwe grootschalige locaties. Volgens de wethouder is de Venloseweg geen nieuwe locatie, omdat daar eerder ook al arbeidsmigranten gehuisvest waren. Dat het er nu acht maal zoveel worden is dus kennelijk niet belangrijk.

De vragen van de SP over de gang van zaken zijn nog lang niet beantwoord. De partijen die de vorige vergadering zo begripvol waren richting de bewoners hielden nu hun mond. De SP zal echter niet rusten totdat de antwoorden verstrekt zijn, meldt SP-gemeenteraadslid Sonja van Giersbergen. Wordt dus vervolgd...

U bent hier