h

Geloof in het "heilige Gasthoês"?

12 mei 2019

Geloof in het "heilige Gasthoês"?

Foto: Hans van de Beele / SP Horst aan de Maas

Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2019 werd de organisatiestructuur van het Gasthoês besproken. Het is van groot belang dat als het Gasthoês gerenoveerd is, het dan ook goed gerund wordt. Er zijn tijdens de raadsvergadering veel vragen gesteld en zorgen geuit. Bart Cox, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad daarover aan het woord.

Cox: "Is het wel zo’n slim idee om de bieb en de Reindonk op te nemen in de Gasthoêsorganisatie? Wat gaat Herberg de Troost precies doen met alle subsidie die er vergeven wordt? Komen alle huurders wel terug na de verbouwing en kunnen zij de nieuwe huur wel betalen? Wat is precies de strategie om de Gasthoêsorganisatie te laten slagen? Heeft de kwartiermaker genoeg informatie om een goede organisatie op te zetten? Zoveel vragen en onduidelijkheden dus dat de SP nog geen vertrouwen heeft dat dit allemaal goed gaat komen.

Wethouder Geurts had zelfs na de eerste termijn de arrogantie om te zeggen dat het proces de dag erna opgestart zou worden, zonder het eindoordeel van de raad gehoord te hebben. Dus zijn we met alle 27 raadsleden een toneelstukje op aan het voeren dat totaal geen zin heeft. De bestuurlijke arrogantie wint het van goede oordeels- en besluitvorming.

Ondanks alle kritiek en onduidelijkheid geloven de coalitiepartijen dat het goed gaat komen, dus steunden ze het plan van de wethouder. Geloven in iets zonder dat daar een goede onderbouwing of bewijs voor is, is in dit geval allesbehalve een verstandige keuze.

De SP heeft daarom niet ingestemd met de nieuwe organisatiestructuur van het Gasthoês. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de bibliotheek en de Reindonk uiteindelijk onderdeel zouden moeten worden van de organisatie en met alle onduidelijke gegevens en vage doelen is de kans te groot dat dit fout gaat. Verder zorgen dezelfde onduidelijke gegevens en vage doelen ervoor dat we de aan te stellen kwartiermaker geen helder geformuleerde opdracht mee kunnen geven".

Zie ook:

U bent hier