h

Vraagtekens bij tracé westelijke rondweg Horst

11 februari 2004

Vraagtekens bij tracé westelijke rondweg Horst

Uit Dagblad de Limburger: Raad van State. Horst/Den Haag: van onze verslaggever.
'Onzinnig' wilde staatsraad J. Bartel van de Raad van State het tracé voor de westelijke 'buurtontsluitingsweg' van Horst aan de Maas nog net niet noemen. Maar hij zette maandag tijdens een rechtszaak wel vraagtekens bij het door de gemeentebestuur gekozen tracé. Vooral de bewering van de raadsman van de gemeente Horst aan de Maas dat de randweg de luchtverontreiniging in Horst zal doen afnemen. deed de staatsraad fronsen. Immers, vooral het gedeelte van de ontsluitingsweg dat over de Weltersweide gaat lopen zal waarschijnlijk veel meer belast worden, stelde de staatsraad vast. De raadsman van de gemeente benadrukte echter dat de westelijke randweg vooral de zogeheten centrumring zal ontlasten. Daarover zullen veel minder auto's overheen gaan rijden. De verwachte 5500 auto's per dag zullen via de westelijke ontsluitingsweg gaan rijden. Die weg ligt veel meer in het open veld waardoor de uitlaatgassen veel sneller vervliegen, zei de raadsman. ,,Dat lijkt meer op een verplaatsing van het probleem", zei staatsraad Bartel, die begrip toonde voor het verzet van het 'Comité Westtangent anders... of niet'.

Het comité dringt al jaren bij Horst aan de Maas aan op bijstelling van het tracé. Zij willen de weg ruimer om de kern van Horst leggen en via de noordkant van de kern op de noordelijke afslag van de A73 laten aansluiten.

Gemeentewoordvoerder L. Smits zei echter dat alle alternatieven zijn afgevallen en dat het gekozen tracé als beste uit twee verkeersonderzoeken is gekomen. Alleen konden de gemeentewoordvoerder en diens raadsman niet goed uitleggen waarom de ontsluitingsweg min of meer doodloopt na de Weltersweide waardoor automobilisten via een vreemde knik door het noorden van Horst moeten rijden om via de Venrayseweg op de A73 te komen.

F. van Haren, woordvoerder van het comité, wees er op dat de ontsluitingsweg op termijn tot een verkeerschaos in het noorden van Horst zal Ieiden.,Als de westelijke nieuwbouw wijk De Afhang klaar is, zullen veel meer dan 5500 auto's van de ontsluitingsweg gebruikmaken. Waarom kiest de gemeente niet nu voor de beste oplossing door via de Molengatweg en Lindweg een aansluiting op de A73 te maken?", aldus Van Haren.

Gemeentewoordvoerder Smits vond dat ook naar de financiële haalbaarheid gekeken moet worden.

Staatsraad Bartel waarschuwde het comité dat hij als hoogste rechter in dit stadium niet veel meer kan doen aan inhoudelijke keuzes van het gemeentebestuur. lk kan alleen maar bekijken of het bestuur zijn boekje niet te buiten is gegaan en een onzinnig tracé heeft gekozen. Dat ik zelf mogelijk een ander tracé zou hebben gekozen doet niet ter zake", aldus de staatsraad. die met die opmerking overigens wel zijn twijfels etaleerde. Uitspraak volgt over enkele weken.

Naschrift: De Raad van State heeft uiteindelijk een uitspraak gedaan in het voordeel van de gemeente.

U bent hier