h

Floriade: leuk speeltje voor bestuurders, strop voor burgers!

9 juli 2003

Floriade: leuk speeltje voor bestuurders, strop voor burgers!

Opiniebericht
in Dagblad De Limburger
van 9 juli 2003:

Van: Wilma Kurvers en Paul Geurts (SP-raadsleden Horst aan de Maas)

Venlo, Venray, Helden en Horst aan de Maas willen de Floriade in Noord-Limburg. Dat is goed voor de regio, het bedrijfsleven en de onderlinge samenwerking. Zeggen ze. Maar voorgaande Floriades logenstraffen die optimistische visie. De organiserende gemeenten werden opgezadeld met grote verliezen! Zitten we eigenlijk wel te wachten op zo'n prestigeproject? Wat schiet de burger daar reëel mee op? Gaat het niet vooral om het belang van bedrijven? Waarom zouden die dan niet hun eigen broek ophouden?

De Floriade kost ruim 118 miljoen euro. Noord-Limburg moet zonodig op de wereldkaart... De laatste Floriade leverde een verlies op van zo'n slordige 8 miljoen euro. Maar het effect op economie en werkgelegenheid is volgens de initiatiefnemers zo groot dat ze er rode oortjes van krijgen. De Floriade laat vooral de kassa rinkelen bij het bedrijfsleven. Dat betekent niet automatisch dat de burgers meeprofiteren. De gemeenten gaan uit van 6,5 miljoen euro sponsoring door het bedrijfsleven, terwijl de verschillende overheden er gezamenlijk 22,5 miljoen euro insteken. Ruim drie keer zoveel!

Vóórdat duidelijk is of Noord-Limburg de Floriade wel mag organiseren, moeten kandidaten zich, net als bij de Olympische Spelen, presenteren. Daarna kiest de Nationale Tuinbouwraad. De kandidaten presenteren zich met een "bidbook". Kosten: 315.000 euro! Met dat bedrag gaan de gemeenten "gokken". Winnen ze niet, dan zijn ze dat geld kwijt. Winnen ze wel, dan moeten ze gaan investeren met de hoop op toekomstige winst. Ook dat heet "gokken", want ook die "winst" is niet zeker. Ondertussen gokken ze wel met geld van belastingbetalers! En dat in een tijd dat gemeenten de buikriem aantrekken. Zaken die de leefbaarheid aangaan, liggen onder vuur. Voorzieningen worden afgeschaft, mensen moeten er meer voor betalen, zaken worden uitgesteld of krijgen een soberder uitvoering. Een behoorlijk offer. Terwijl je met 1,17 miljoen euro (bijdrage Horst aan de Maas) veel kunt doen voor die leefbaarheid...

De investering is nog te rechtvaardigen als burgers op een andere manier voordeel hebben, bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid. Maar dat valt tegen. Allereerst de prognoses van de initiatiefnemers zélf. Als alles meezit levert de Floriade in totaal zo'n 3500 mensjaren werk op. Daarvan komen er 800, 20%, in Noord-Limburg terecht. Ten tweede: die werkgelegenheidsgroei concentreert zich vooral in de periode dat de Floriade geopend is. Rond 2012. Pas over 9 jaar. Eigenlijk zou de overheid nu moeten investeren om in deze periode van laagconjunctuur de neergaande lijn om te buigen. De conjunctuur verloopt met pieken en dalen van elk zo'n zeven tot acht jaar. Bij laagconjunctuur kan de overheid via investeringen de economie helpen, bij hoogconjunctuur is dat minder nodig. Bij de Floriade wordt nu geld uitgegeven om mee te mogen doen. Dat geld levert - economisch gezien - niets op. Wordt de Floriade niet toegewezen, dan zijn we dat geld kwijt. Wordt de Floriade wel toegewezen dan wordt er geïnvesteerd in de laatste jaren vóór de opening van de Floriade en dan zitten we al weer in een opgaande lijn (richting hoogconjunctuur). En dan heeft het dus geen zin om de economie nog te helpen met overheidsinvesteringen.

Een ander positief effect op de economie - zo stellen de initiatiefnemers - zou de grote bekendheid van de regio zijn. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de regio (al) het tweede tuinbouwgebeid van Nederland is. Wat willen ze nog meer? Het netwerk is er, de werkgelegenheid is er (sterker nog: ze moeten de mensen uit Polen halen, om het werk gedaan te krijgen...), de instituten en opleidingscentra zijn er. Kortom, waar malen ze nog om? Of moet "Noord-Limburg" zich mengen in de "internationale concurrentiestrijd"? Naar onze mening een doodlopende weg. Onderzoek leert dat de landbouw in snel tempo verdwijnt uit Nederland. Over tien jaar hebben de meeste boeren het platteland verlaten! Al langer stelt de SP dat de landbouw zich regiogericht moet ontwikkelen, waarbij voedselvoorziening voorop staat in plaats van "economische groei".

Wat de risico's betreft: de initiatiefnemers stellen dat die tot een minimum beperkt zijn. Daarbij wekken ze de indruk dat organisatoren van de Floriade in 2002 en 1992 (beiden verliesgevend) domoren waren en steeds dezelfde fouten maken. Of denkt "Noord-Limburg" dat zij juist slimmer zijn?

U bent hier