h

Overhandiging zwartboek over WVG aan wethouder

14 mei 2002

Overhandiging zwartboek over WVG aan wethouder

De SP afdeling Horst aan de Maas heeft afgelopen dinsdag in het gemeentehuis haar "Zwartboek" over de klachten van gebruikers van de WVG aan wet-houder Stas overhandigt. Een aantal andere in het Zwartboek voorkomende instanties en de mensen die klachten ingebracht hebben krijgen ook een exemplaar. Het Zwartboek is tot stand gekomen op basis van de klachten die in de door de SP georganiseerde klachtenweek over de WVG naar voren zijn gekomen. Naar aanleiding van zo'n 42 klachten van allerlei aard heeft de SP een groot aantal aanbevelingen geformuleerd voor het gemeentelijk beleid. Die aanbevelingen worden met name naar voren gebracht ten behoeve van de evaluatie van de uitvoering van de WVG door de gemeente Horst aan de Maas. Die evaluatie vindt plaats in de eerstvolgende commissievergadering Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheidszorg.

De SP heeft een klachtenweek gehouden van 12 tot en met 16 maart. Tijdens deze week konden inwoners van Horst aan de Maas telefonisch terecht bij de SP om hun klachten of opmerkingen kenbaar te maken. Verdeeld over de gehele gemeente hebben mensen in totaal zo'n 42 klachten gemeld of opmerkingen gemaakt. En suggesties gedaan op punten waarvan zij vinden dat de WVG aangepast of veranderd moet worden. De aard van de klachten varieerde van woningaanpassingen, vervoer, toegankelijkheid, algemene klachten en klachten over de firma die veel voorzieningen voor mensen met een handicap levert: Ligtvoet.

De klachten zijn doorgestuurd naar de SP-Tweede Kamerfractie in Den Haag. Die gebruikt de klachten, zonder naam en adres, als praktijkervaringen van mensen met een handicap tijdens de evaluatie van de WVG in de Tweede Kamer.

In Horst aan de Maas heeft de SP een zwartboek samengesteld, waarin een groot aantal aanbevelingen zijn opgenomen, die de uitvoering van de WVG kunnen verbeteren. Het gaat dan om zaken als:

  • betere controle op de uitvoering, beter reageren op onheuse bejegening door medewerkers (o.a. van het RIO) die de WVG uitvoeren, e.d.;
  • beter toezicht op afhandelingstermijnen (m.n. bij het RIO), transparantie in de afhandeling van aanvragen en een betere budgetbewaking;
  • beter betrekken van beschikbare gegevens (m.n. medische) in besluitvorming, aanscherpen van controle op gebruik rolstoelen, scootmobiels, beter controleren rekeningen leveranciers, e.d.;
  • toegankelijkheid gebouwen verbeteren;
  • begeleiding bij vervoer verbeteren en de beslissing over de winterstalling van bijvoorbeeld scootmobiels herzien;
  • verbetering service Ligtvoet;
  • nadrukkelijker ondersteuning van de gemeente voor het gehandicaptenplatform.

U bent hier