h

Paul Geurts

06-57311011

Paul Geurts werd op 14 juni 1952 geboren in Horst in een middenstandsgezin met negen kinderen. Na de lagere school volgde Geurts achtereenvolgens de MAVO, de HAVO, de Pedagogische Academie en de Sociale Academie (maatschappelijk werk) en tenslotte de Voortgezette Sociaal Pedagogische Opleiding (Volwasseneneducatie). In Nijmegen studeerde hij Pedagogische en Andragogische Wetenschappen aan de Radbouduniversiteit.

Na de Pedagogische Academie stond hij een drietal jaren voor de klas en werkte vervolgens vier jaar als onderwijzer in gevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Aansluitend deed Geurts een jaar jeugdmaatschappelijk werk en was daarna zes jaar medewerker van het Schoolverlatersproject Noord-Limburg, later Stichting Werk Op Maat van waaruit jongeren in het kader van het Jeugd WerkGarantieplan aan werk geholpen werden. Van daaruit ging Paul Geurts werken als Individueel Trajectbegeleider bij het Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel, een TBS-kliniek in Venray. Tot 2006. Vanaf 2006 tot aan zijn pensioen werkte hij tenslotte als patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) bij verschillende GGZ-instellingen in Limburg.

Sinds 1973 is Geurts lid van de SP en medeoprichter van de afdeling Horst. In 1990 werd hij als eerste SP-er gekozen in de gemeenteraad van Horst. De fractie groeide bij de verkiezingen in 1994 door naar drie raadsleden. Van 1994 tot 1996 was Geurts lid van de Provinciale Staten van Limburg. November 2005 heeft Paul Geurts zijn fractievoorzitterschap overgedragen aan Thijs Coppus. Bij de verkiezingen op 7 maart 2006 werd hij - als lijstduwer - met voorkeurstemmen gekozen als raadslid.

Paul is op velerlei gebied actief. Bijvoorbeeld in de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw, die regelmatig informatieavonden organiseert, bijvoorbeeld over de economische haalbaarheid van Biologische Landbouw en de gevolgen van het massale gebruik van soja in de veeteelt (de documentaire over deze 'talkshow' is hier te vinden). In 2018 organiseerde de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg samen met Voedsel Anders Nederland een zogenoemde "Voedselkaravaan Noord-Limburg/Zuid Oost Brabant", waarbij de deelnemers bezoeken brachten en duurzame landbouwbedrijven en in de middaguren deel namen aan een uiteenlopend scala aan workshops.

Geurts stond aan de wieg van vereniging Behoud de Parel, die zich onder andere heeft verzet tegen de komst van het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in LOG Witveldweg, de Zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst en tegen de Mestvergistingsinstallatie van RMS (zie de website van Behoud de Parel: www.behouddeparel.nl). Het NGB is uiteindelijk wel gerealiseerd, maar met aanzienlijk minder dieren dan oorspronkelijk gepland door de initiatiefnemers. De vergunning voor de mestvergistingsinstallatie van RMS is uiteindelijk na juridische actie door de raad van State vernietigd.

Paul is ook oprichter van het comité ’t Zwembad mót Bliêve, dat zich verzette tegen de plannen van het gemeentebestuur om Zwembad en sporthal De Berkel te slopen en een nieuw zwembad met sporthal te bouwen in het gebied "Afslag 10". Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten dat  Zwembad "De Berkel" - na een grote onderhoudsbeurt - blijft.

SP'er Geurts is ook actief op hget gebied van de zorg. Aanvankelijk in de Werkgroep Wmo Horst aan de Maas, dat zich vooral richt op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Horst aan de Maas. Later werden de activiteiten in de zorg voortgezet in het comité Nationaal ZorgFonds Horst aan de Maas, dat zich naast informatie over het initiatief van het Nationaal ZorgFonds vooral ook bezig houdt met preventie in de zorg. Onderzoeken naar de staat van de mondzorg (m.n. bij kinderen) en de mogelijkheden van preventie bij oogaandoeningen zijn uitgevoerd. Het comité heeft haar naam in 2023 veranderd in Werkgroep Gezondheid.

Verder was Geurts actief als vrijwilliger bij Cambrinus Concerten (muziekpodium in Horst dat eind 2019 stopte met haar activiteiten) en SundayFolk &more (een muziekpodium in Sevenum dat sinds augustus 2018 officieel van start is gegaan) en als één van de medewerkers van de SP Hulpdienst (juridisch advies).

Paul Geurts heeft tenslotte vanuit de SP het initiatief genomen om bewoners die in Horst aan de Maas te maken krijgen met grootschalige huisvesting va arbeidsmigranten te verenigen in de Werkgroep Arbeidsmigranten. Die werkgroep staat de bewoners bij in hun belangen ten opzichte van initiatiefnemers voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten én bemoeit zich met de ontwikkeling van beleid ten aanzien van (de huisvesting van) arbeidsmigranten. De laatste tijd worden vanuit de werkgroep, samen met de SP, verschillende juridische procedures gevoerd om massale huisvesting van arbeidsmigranten tegen te houden.

U bent hier