h

Antwoorden Minister Helder op vragen SP over gedwongen verhuizing mensen in zorgwoningen in Horst aan de Maas

20 april 2023

Antwoorden Minister Helder op vragen SP over gedwongen verhuizing mensen in zorgwoningen in Horst aan de Maas

Op 13 maart stelde SP-kamerlid Maarten Hijink vragen over de gedwongen verhuizing van mensen in zorgwoningen van Pluryn in Horst aan de Maas. Pluryn sluit een vijftal opvangwoningen voor mensen met uiteenlopende en complexe zorgvragen, omdat - zo stelt de (commerciële) instelling - ze een tekort heeft aan zorgpersoneel en daarom zzp’ers in moet huren die duurder zijn dan regulier personeel. Daardoor stijgen de kosten zodanig dat Pluryn moet bezuinigen. In dat kader worden de woningen van Pluryn in Horst aan de Maas uiterlijk eind 2023 gesloten. In haar antwoord aan de SP-fractie in de Tweede Kamer stelt Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) dat het besluit van Pluryn niet alleen ingegeven is door financiële overwegingen.

In haar reactie stelt de minister dat ze zich beseft dat een verhuizing voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis is en dus ook (en misschien nog wel meer) voor (kwestbare) mensen met een Wlz-indicatie. Pluryn heeft volgens de minister geprobeerd de kwaliteit van zorg op de locaties in Horst aan de Maas te verbeteren, maar dat is niet gelukt vanwege hoge personeelskosten, die er toe leiden dat verliezen aangevuld moesten worden met middelen voor andere locaties. Met steun van het Zorgkantoor - zo geeft de minsiter aan - werkt Pluryn aan een financieel gezonde bedrijfsvoering om de continuïteit van de organisatie te waarborgen om zo de zorgplicht jegens alle cliënten na te kunnen komen. Het Zorgkantoor ziet er op toe dat Pluryn voor alle cliënten uit Horst aan de Maas een passende nieuwe plek vindt.

De minister heeft er alle vertrouwen in dat - in overleg met de cliënten, hun verwanten, de medewerkers, andere zorginstellingen en de gemeente Horst aan de Maas - oplossingen gevonden worden voor de cliënten uit Horst aan de Maas. Zij ziet daar voor zichzelf verder geen rol in.

Op de vraag van SP-kamerlid Hijink of het sluiten van locaties voor mensen met een complexe zorgvraag (terwijl elders tegelijk wachtlijsten zijn) niet laat zien dat we momenteel veel te afhankelijk zijn van het handelen van individuele aanbieders en dat meer grip op de bouw van woningen en meer stabiliteit in financiering nodig is, gaat de minister niet echt in. Zij blijft er bij dat de sluiting van de locaties in Horst aan de Maas ingegeven is door kwalitatieve overwegingen en wenst de meer structurele problemen achter deze sluiting niet te onderkennen.

U bent hier