h

Horst aan de Maas wel of niet het mestafvoerputje van Zuid-Oost Nederland?

25 april 2023

Horst aan de Maas wel of niet het mestafvoerputje van Zuid-Oost Nederland?

Op 10 februari 2023 stuurde de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) met vragen over RMS, de nabij Grubbenvorst geplande mestverwerkingsfabriek. De door de provincie verleende vergunning aan RMS is in juli 2022 door de Raad van State vernietigd. Daarover was een briefwisseling ontstaan tussen vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst en de provincie over de mogelijkheid dat de provincie een nieuwe vergunning zou willen verlenen. En die briefwisseling leverde vragen op bij de SP. Het College van GS van Limburg heeft in een brief van 21 april 2023 antwoord gegeven op de vragen (zie bijlage). Op één van de vragen van de SP - over de spreiding van mestverwerkers en het risico dat Horst aan de Maas het mestafvoerputje van Zuid-Oost Nederland wordt - stelt GS dat er geen spreidingsbeleid is en ontkent het college dat in Horst aan de Maas een concentratie van mestverwerking plaatsvindt. Ten onrechte, zo stelt Paul Geurts, voorzitter van de SP Horst aan de Maas en betrokken bij de acties tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek van RMS.

In haar brief van 18 februari 2023 stelt de SP dat Horst aan de Maas wél een concentratie van mestverwerkingsinstallaties heeft. Daarbij wees de SP op Willems in America, het Nieuw Gemengd Bedrijf (dat naast 1,2 miljoen kippen en 30.000 varkens ook een mestvergister wil exploiteren) en Ashorst in Veld-Oostenrijk. RMS zou daar dan als vierde bij komen. In haar brief geeft de provincie toe dat Willems in America een vergunning heeft voor een operationele regionale mestverwerkingsinstallatie. Verder - zo stelt de provincie heel formeel - is de mestvergister van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nog niet operationeel. Terwijl diezelfde provincie wél de vergunning heeft verleend en dus kan het NGB zo starten met de mestvergisting. Wat Ashorst betreft stelt de provincie dat dit bedrijf geen vergunning heeft om mest van andere veehouderijen te mogen verwerken. Maar ook dat is hooguit formeel juist. De provincie wekt de indruk niet op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, waarover De Limburger op 22 april 2023 berichtte.

Sinds 2008 heeft Ashorst een milieuvergunning voor het vergisten van jaarlijks 61.000 ton aan mest en restproducten, waarvan op dit moment maximaal 23.500 ton eigen mest. Eerder verwerkte Ashorst mest die van elders aangeleverd werd, met goedkeuring van de provincie. Maar vanwege stankoverlast mocht Ashorst tijdelijk geen mest van elders meer verwerken totdat er minstens één jaar geen overtredingen van de geldende geurnormen zouden zijn. Dat is inmiddels het geval. Reden voor Ashorst afgelopen jaar te verzoeken om de vergunning toch weer te verruimen. Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft daarmee ingestemd. Voor de vergistingsinstallatie betekent de extra aanvoer dat er in totaal maximaal 42.700 ton mest vergist zal worden en minimaal 18.300 ton aan andere producten. Ashorst moet voor de uitbreiding ten behoeve van verwerking eigen mest en mest van elders nog wel ook officieel toestemming vragen aan de provincie.

Overigens mag uit de antwoorden van GS op de vragen van de SP de conclusie getrokken worden dat RMS voorlopig geen nieuwe vergunning aangevraagd heeft voor haar mestfabriek nabij Grubbenvorst. Een opsteker voor de buurt.

U bent hier