h

MET VERKIEZINGSPROGRAMMA KIEST SP LIMBURG VOOR DE WERKENDE KLASSE!

5 december 2022

MET VERKIEZINGSPROGRAMMA KIEST SP LIMBURG VOOR DE WERKENDE KLASSE!

Foto: Nico van Lier / SP Limburg

Op 3 december 2022 vond de regioconferentie van SP Limburg plaats in Weert, waar vertegenwoordigers van alle SP-afdelingen in Limburg discussiëerden en stemden over het verkiezingsprogramma van de SP voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023. De titel van het verkiezingsprogramma: “Limburg is van ons!”

Met haar verkieizingsprogramma kiest de SP nadrukkelijk voor de belangen van de werkende klasse. In het programma doet de SP voorstellen die voor een grote verandering moet zorgen in het provinciale beleid, weg van het neoliberale marktdenken dat de Limburgse samenleving steeds verder in tweeën deelt en het vertrouwen in de overheid schaadt. Lijsttrekker Jorge Wolters Gregório uit Roermond licht deze keuze toe: “Crisis na crisis worden de gevolgen afgewenteld op de gewone Limburgers, terwijl bestuurders en aandeelhouders geen centje pijn lijden. Voor mensen is de maat nu vol, de meeste Limburgers pikken dat niet meer. De SP eist dat zij nu aan de beurt zijn. Dat is niet radicaal, maar simpelweg de eerlijke keuze.”.

Opvallende voorstellen in het verkiezingsprogramma zijn het oprichten van een publiek provinciaal energiebedrijf, een publiek provinciaal woonbedrijf en een eigen provinciaal openbaar vervoerbedrijf. De SP wil met het oprichten van deze bedrijven ervoor zorgen dat de energierekening omlaag gaat, betaalbare woningen gebouwd worden en het openbaar vervoer in Limburg verbeterd voor reizigers en personeel. “Niet langer zal de winst van aandeelhouders op de eerste plek komen maar juist onze Limburgse gezinnen, die in deze tijd onze steun het hardst nodig hebben. Dat is geen discussie over kruimels, maar over levenskansen van onze kinderen”, aldus de Roermondenaar.

Andere belangrijke voorstellen van de SP zijn dat de partij vijftig miljoen euro wil investeren in gelijke kansen voor iedereen en sociale achterstanden inhalen. Ook stimuleert ze jonge makers in de culturele sector door talentontwikkeling te ondersteunen. Het verhogen van het minimumloon naar 15 euro per uur voor iedereen die werkt voor of in opdracht van de provincie is een harde eis. 

Tegelijkertijd draait de SP de geldkraan dicht voor de vervuilende industrie, verzet de partij zich tegen de verdozing met grote loodsen van het Limburgse landschap en wordt er een einde gemaakt aan het gedoogbeleid van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Wolters: “We zullen geld halen waar het zit en besteden waar het het hardst nodig is. Zo willen we het vertrouwen in elkaar en in de overheid bij onze arbeidersgezinnen in volksbuurten en boeren op het platteland herstellen”.

Naast het verkiezingsprogramma werd in Weert ook de kandidatenlijst vastgesteld. Naast lijsttrekker Jorge Wolters Gregório bestaat de top 10 van de kandidatenlijst uit Cynthia Smeets uit Maastricht, Laila Kuiper uit Venlo, Peter Visser uit Valkenburg, Rene van der Valk uit Eijsden-Margraten, Alexander Vervoort uit Venlo, Jan Hendriks uit Venray, Anita Hendriks-Berg uit Heerlen, Jos Piefer uit Kerkrade en Kay van der Schaaf uit Beek.

De SP Horst aan de Maas levert drie kandidaten: Sonja van Giersbergen (oud fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas) op plaats 13; Paul Geurts (oud raadslid en oud Statenlid en huidige voorzitter van de SP Horst aan de Maas) op plaats 33 en Wilma Kurvers (oud raadslid en de huidige secretaris van de SP Horst aan de Maas) op plaats 40. De huidige fractievoorzitter in Provinciale Staten van Limburg, Marc van Caldenberg uit Landgraaf, is lijstduwer op plaats 47.

Kijk hier voor het volledige programma en hier voor de volledige kandidatenlijst van de SP Limburg.

U bent hier