h

Onderzoek Werkgroep: “Zorgen over massaliteit en toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas”

6 maart 2022

Onderzoek Werkgroep: “Zorgen over massaliteit en toename arbeidsmigranten in Horst aan de Maas”

Foto: Wilma Kurvers / SP Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft in januari een onderzoek gedaan naar hoe de burgers in Horst aan de Maas denken over arbeidsmigranten. Aan het onderzoek hebben 510 mensen deelgenomen. De belangrijkste conclusie: Mensen maken zich zorgen over de grote aantallen arbeidsmigranten die in Horst aan de Maas verblijven of in de toekomst komen.

Veel deelnemers stellen dat de balans in de buurten verstoord raakt, waardoor de saamhorigheid geschaad wordt. Te meer omdat het niet zo gemakkelijk is om in contact te komen met arbeidsmigranten, vanwege de taalbarrière en de afzijdige houding van veel arbeidsmigranten. Ook wordt aangegeven dat mensen het vertrouwen in “de politiek” verliezen omdat er niet naar hen geluisterd wordt. Zowel waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten in hun buurt als wat betreft de bouw van grote bedrijven, vaak aangeduid met “blokkendozen”, die extra veel arbeidsmigranten aantrekken.

Naar aanleiding van het onderzoek trekt de werkgroep een aantal conclusies. Door het rapport aan te bieden aan de politieke partijen en het huidige college van B&W hoopt de werkgroep dat bij de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen uitdrukkelijk rekening gehouden gaat worden met de resultaten van het onderzoek en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden.

De werkgroep doet een aantal suggesties aan het gemeentebestuur over hoe in de toekomst om te gaan met de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie. Zo geeft de werkgroep aan hoe de gemeente  meer regie kan nemen bij de toename van het aantal arbeidsmigranten in de gemeente en op welke manier het gemeentebestuur beter kan luisteren naar de burgers die te maken krijgen met plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Tenslotte wordt ook gewezen op het grote belang van integratie en met name taallessen, zodat burgers en arbeidsmigranten makkelijker contact kunnen maken met elkaar.

Het pamflet met  oproep deel te nemen aan het onderzoek, de vragenlijst en de resultaten kunnen hier gedownload worden.

Reactie toevoegen

U bent hier